De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments en erkenningen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK-erkenning voor excellentie. 

Het INK is de Nederlandse zusterorganisatie van de European Foundation for Quality management (EFQM). Het INK werkt samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen.


Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

ACTUEEL

Ontwikkelingsfasen en INK.next

De ontwikkelingsfasen van het INK-model, wie kent ze niet? De beschrijving van de activiteit-, proces-, systeem-, keten- en transformatiegerichtheid inspireerde ……
Lees meer

 

Wittenburg Group – Blog 3

Wittenburg Group is een innovatief familiebedrijf dat de ambitie heeft een excellente organisatie te worden. De organisatie zet daarvoor het  ……
Lees meer

 

De OFGV ontwikkelt zich verder met het EFQM-model.

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is als eerste publieke organisatie in Nederland aan de slag met het nieuwe EFQM-model. ……
Lees meer

 

Op weg naar een excellente organisatie – Online event INK•next 8 december 2020

Zelden is de veerkracht van organisaties zo op de proef gesteld als nu. Flexibiliteit moet worden gevonden waar die niet leek te bestaan. Weerbaarheid moet ……
Lees meer

 

Organisaties assessen  met het nieuwe EFQM-model

Begin juli zijn de eerste INK/EFQM-assessors door INK opgeleid om assessments uit te voeren voor het nieuwe EFQM-model. ……
Lees meer

 

Pilot Wittenburg Group – Blog 2

Wittenburg Group is een innovatief familiebedrijf dat de ambitie heeft een excellente organisatie te worden. De organisatie zet daarvoor het nieuwe ……
Lees meer

 

Pilot Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) – Blog 2

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek bereidt zich voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Omgevingsdiensten moeten ……
Lees meer

 

Terugblik INK•next

Sinds de vorige co-creatorsessie eind juni, heeft het kernteam drie varianten uitgewerkt van de levelstructuur voor het nieuwe INK.next model …..

Lees meer

 

Korte beschrijving van de publicatie: Het EFQM-model

Vanaf het moment dat het EFQM-model verscheen, was het model een leidraad voor de ontwikkeling van een cultuur van verbetering en innovatie voor ……
Lees meer