Een hele mooie zomer!

We hebben al even mogen proeven aan het mooie weer in de lente, maar nu breekt de zomer echt los. Tijd om bij te komen, misschien wel onbekende streken te verkennen, samen te zijn met familie en vrienden, nieuwe inspiratie en energie opdoen!!

We wensen iedereen een hele mooie tijd!

Elvira Franso, Hanna Jertz en Ruud Stassen  

Strategische oriëntatie als aanloop naar je jaarplan

 

Na terugkomst van je welverdiende vakantie is het al weer bijna zo ver: een nieuw jaarplan moet worden voorbereid. In veel organisaties een gedetailleerd uitgewerkt proces waar niet iedereen onmiddellijk warm voor loopt (om het zachtjes te zeggen).
Dat kan anders! Samen met een divers samengesteld team uit je organisatie inventariseren van ontwikkelingen bij belanghebbenden, nagaan wat hun toekomstige behoeften zijn, ontdekken van kansen in het ecosysteem van de organisatie, werken aan een cultuur van samenwerking en succes. Niet doen wat je altijd al deed, maar een team-aanpak die je scherpt. Met het EFQM-model als basis.

 

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via ink@ink.nl, of bel 088-1266888.

 

Cultivating Organizational Excellence!

 

Organizational excellence realiseren in een dynamische en innovatieve omgeving? Dan kun je best wat inspiratie gebruiken om je organisatie naar een hoger niveau te tillen. Geen losse aanpakken, maar een samenhangend geheel van interventies en instrumenten.

Krachten bundelen in het ecosysteem, sturen op een cultuur van samenwerking en succes, belanghebbenden ‘lezen’, prestatiemeting, organisatieleren, proces- en kwaliteitsmanagement en best practices in corporate social responsability.   

Auteur Ferrie Aalders, voormalig Head of Business Excellence, CTO Organization van Royal Philips, destilleert uit zijn rijke praktijkervaring een samenhangende benadering.   

EFQM- en INK-model in het HBO

Het INK-model wordt in HBO-stages veelvuldig gebruikt als diagnose-instrument bij het uitvoeren van stageopdrachten. Dit model heeft een opvolger gekregen in de vorm van het model van de European Foundation for Quality Management (EFQM). In Nederland hebben we daar een scan aan gekoppeld die het mogelijk maakt organisaties snel te analyseren. Het is de opvolger van de Positie- en ambitiebepaling die door talloze studenten is gebruikt.

We nodigen HBO-docenten uit voor een webinar om bijgepraat te worden over het EFQM-model en de nieuwe scan. 

Voor wie: HBO docenten die lesgeven in business, ondernemer of studies op dat gebied.
Wanneer: 25 of 28 september 2023 om 16 uur.
Duur: 1 uur
Aanmelden:  reserveer via deze link alvast je plek!

OFGV | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek ontvangt INK/EFQM-onderscheiding

Tijdens het OFGV Symposium ‘Vandaag begint de toekomst’ op 5 april jl. ontving OFGV de INK/EFQM Recognition for Excellence ***. OFGV is de eerste publieke organisatie in Nederland die deze erkenning behaalt.
Uit een door het INK uitgevoerd assessment kwam naar voren dat OFGV zich bewust is van zijn positie in het veld en zich grondig heeft voorbereid op de toekomst. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is daarbij een belangrijk ijkpunt. De processen, de sturing en de dienstverlening is goed op orde. Voor zijn partners is OFGV een deskundige en betrouwbare partner. De medewerkers van OFGV zijn betrokken en enthousiast over hun werk. OFGV stelt zich kwetsbaar op en wil steeds leren. OFGV draagt actief bij aan de ontwikkeling van alle omgevingsdiensten in Nederland onder andere door het initiatief tot oprichting van de ODNL Academie.
De erkenning werd in ontvangst genomen door directeur Paul Schuurmans∴ en door hem  symbolisch doorgegeven aan Paloma Stam, waarnemend directeur van OFGV. Het Symposium vond niet alleen plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van OFGV, maar ook ter gelegenheid van het feit dat zijn markante directeur Paul Schuurmans met pensioen is gegaan.   

INK•next droeg bij aan de ontwikkeling van het nieuwe #EFQM-model dat in 2020 werd gelanceerd.

Veel van de Nederlandse inbreng vinden we terug in het model. Toch ontbrak er iets: een opvolger voor de INK-Positie en Ambitiebepaling met zijn ontwikkelingsfasen.

Die is er nu. Het INK creëerde gebaseerd op het EFQM-model een nieuwe positiebepaling en een nieuw ‘fase-model’.

Onder de naam INK•next scan is een web-based tool ontwikkeld. Uitdagend voor iedereen die zijn organisatie wil verbeteren en vernieuwen.

Mooi artikel door Ruud Stassen op Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK)

 

ACTUEEL

Voeg je header hier toe