De onafhankelijke Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Om samen met belanghebbenden te werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar netwerk, evenementen, kennisontwikkeling, training, support en assessments. Het INK stelt organisaties die streven naar excellentie in de gelegenheid zich te onderscheiden.

ACTUEEL

NEN en INK slaan de handen ineen

Onder de noemer INK Next gaan INK en NEN vanaf 1 juli 2019 werken aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next beoogt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen te bieden.

Gemeenschappelijke taal ontwikkelen

Elk vak heeft zijn eigen jargon.
Het INK-managementmodel biedt een taal die iedereen in de organisatie begrijpt. Die het mogelijk maakt samen te werken aan verbetering en vernieuwing. Over de grenzen van vakgebieden heen.

Lees meer:

Verantwoorden van kwaliteitsbeleid

U vindt dat uw kwaliteitsbeleid prima op orde is. Kunt u ook anderen daarvan overtuigen? Het INK-managementmodel biedt een robuuste structuur voor borging en ontwikkeling. Inspecties en toezichthouders erkennen de waarde ervan.

Lees meer:

Toetsen organisatievolwassenheid

Hoe volwassen is uw organisatie?
De Positie en Ambitie bepaling maakt dit inzichtelijk. Elk aandachtsgebied van het model toetsbaar gemaakt aan de hand van praktische vragen.
Prioriteren van ontwikkelpunten. Versterken van samenhang.

Lees meer:

Profileren als toporganisatie

Het INK-managementmodel vormt de basis voor toekenning van de prestigieuze EFQM Business Excellence Award en Recognition (in Nederland: de INK-prijs en onderscheiding). Erkenningen in verschillende gradaties voor het vieren van excellence.

Lees meer:

Versterken samenhang

Hoe maak je van één en één drie? Zuinig zijn met energie. Door een goede afstemming maximale opbrengst proberen te halen uit ieders inspanning.
Het INK-managementmodel maakt samenhang zichtbaar. Tussen inspanningen en resultaten tussen organisatie en belanghebbenden.

Lees meer:

Ontwikkelen samenwerking in ketens en netwerken

Steeds vaker wordt waarde voor belanghebbenden gecreëerd door een samenwerkingsverband van organisaties. Aan elkaar gekoppeld in een netwerk of verbonden in een keten.
Hoe ontwikkel je de kracht van zo’n netwerk of zo’n keten?

Lees meer:

Vormgeven fusie

Fusies zijn delicate processen. Ze leveren lang niet altijd op wat ervan wordt verwacht. Gedegen analyse van de uitgangspositie van de beoogde partners kan verrassingen voorkomen en creëert kansen om elkaars sterkten te benutten.

Lees meer:

Op weg naar excellente prestaties

Het INK-managementmodel maakt het verband tussen inspanningen en resultaten zichtbaar. Het helpt om energie maximaal te laten renderen. Voor organisaties die excellente prestaties nastreven een steun in de rug en een maatlat.

Lees meer:

‘State of the art’ procesmanagement

Het INK-managementmodel ondersteunt horizontaal organiseren. Processen inrichten met de belanghebbenden als uitgangspunt. Verschillende functies goed op elkaar afgestemd. Afdelingsgrenzen niet als obstakels zien.

Lees meer:

Een gedegen organisatie analyse

Het INK beschikt over diverse instrumenten om een analyse van de kwaliteit van een organisatie te maken. Met de INK-kwaliteitsscan brengt u efficiënt en gestructureerd het kwaliteitsniveau van uw organisatie in kaart.

Lees meer: