Presteren En transformeren!

De uitdaging is groot. Presteren in het nu én transformeren naar de toekomst. Het moet allebei, maar medewerkers kunnen hun tijd maar één keer besteden.

Het EFQM-model biedt een praktisch afwegingskader om de balans tussen presteren en transformeren te vinden. Een stapsgewijze aanpak om de omgeving te verkennen, scenario’s te ontwikkelen, prioriteiten te stellen en een plan van aanpak uit te werken.

Meer weten?

Neem dan contact op met het INK via [email protected] of bel 088-1266888.  

Waarom werken met ons

We helpen mensen in organisaties op weg naar business excellence, zodat zij continuïteit en veerkracht ontwikkelen en samen met belanghebbenden groei van waarde realiseren.

Op weg zijn naar business excellence betekent je eigen kracht kennen en weten wat de behoeften van belanghebbenden zijn. Wij snappen wat ervoor nodig is vanuit die kennis waarde te creëren. We helpen een visie en een cultuur van samenwerking en succes te ontwikkelen. We helpen de balans te vinden tussen presteren in het nu én tegelijkertijd veranderen met het oog op de toekomst. Veerkracht te ontwikkelen in een veranderende omgeving. We zetten onze kennis en die van onze partners in, ons rijke internationale netwerk en de lessen opgedaan in de samenwerking met honderden leiders en organisaties.

  • Je wilt je organisatie sterker richten op haar bestaansreden, missie en visie.
  • Je wilt werken aan een cultuur van samenwerking en succes.
  • Je wilt je organisatie evalueren om te verbeteren en vernieuwen.
  • Je wilt meer focus leggen op het creëren van duurzame waarde voor belanghebbenden.
  • Je wilt de balans vinden tussen nu presteren op een hoog niveau en tegelijkertijd de organisatie voorbereiden op de toekomst.
  • Je wilt de invloed van externe factoren en de relatie met belanghebbenden en andere belangrijke spelers in het ecosysteem van de organisatie managen.
  • Je wilt door een onafhankelijke beoordeling en erkenning laten zien dat je organisatie op excellent is, of goed op weg is dat te worden.
  • Je wilt je kennis over business excellence vergroten.
  • Je wilt sparren met peers uit andere organisaties.
  • Je zoekt contact met andere organisaties waarvan je kunt leren.

EeN TOEKOMST- EN ONTWIKKELINGSGERICHT jaarplan

 

Het is al weer bijna zo ver: de voorbereidingen voor het opstellen van het jaarplan 2024 wordt opgestart.  Zou er deze keer ruimte zijn voor nieuwe ideeën of wordt het toch weer copy paste?


Laat het INK je uitdagen. Stel met een divers samengesteld team uit je organisatie een inspirerend jaarplan op. Met een open blik op de toekomst. Gesteund door het ontwikkelpad van het EFQM-model.

 

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via [email protected], of bel 088-1266888.

 

INK – Partner in Excellence
waar (Organisatie)vernieuwers elkaar ontmoeten

In de dynamische wereld van modern ondernemen is het optimaliseren van prestaties van het hoogste belang. Onze recente training, “Oriëntatie op INKnext en het EFQM-model,” benadrukte het belang van strategische samenwerking en kennisverwerving bij het excellent organiseren en ondernemen.
 
Vrijdag 22 september jl. verdiepten de deelnemers zich in de finesses van INK•next en het EFQM-model, waarbij ze ook van elkaars praktijk leerden. We doken in genuanceerde strategieën voor implementatie, analyseerden case-studies uit de praktijk en identificeerden aanvullende tools om echte verandering te bereiken.
Afkomstig uit diverse sectoren, waaronder hoger onderwijs, logistiek en kleine ondernemingen, laten onze deelnemers goed zien hoe organisaties streven naar succes door te verbeteren en te vernieuwen. Alle deelnemers ontvangen een certificaat als tastbaar bewijs van hun toewijding aan voortdurende groei en excellence. Als je jouw organisatie excellent wilt maken, waarom meld je zich dan niet aan met een team? Werk samen aan jouw strategie. 

Je kan bij ons terecht voor de volgende trainingen

INK

Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van het INK deel dan je e-mailadres en wij houden je op de hoogte van (online) events, trainingen en nieuws.