De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments en erkenningen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK-erkenning voor excellentie. 

Het INK is de Nederlandse zusterorganisatie van de European Foundation for Quality management (EFQM). Het INK werkt samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen.


Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

Even resetten!

Je bent met je organisatie geconfronteerd met sterk veranderde omstandigheden. Niet op één terrein, maar overal tegelijk! Eigenlijk zou je even afstand moeten nemen en bekijken hoe je daarop in moet spelen. Samen met medewerkers de beste inschatting maken hoe verder te gaan. Maar hoe doe je dat op een gestructureerde manier?

Het nieuwe model voor organisatieontwikkeling van de European Foundation for Quality Management (EFQM)  helpt je om een reset te realiseren. Het biedt een robuust raamwerk om de verandering van je organisatie vorm te geven. Het INK heeft op basis van het nieuwe EFQM-model een praktisch ontwikkelpad ontworpen (INK.next).  

Meer weten?

ACTUEEL​

Adreswijziging INK

NEN en INK werken inmiddels bijna twee jaar samen en hebben de intentie die samenwerking voort te zetten. Vanaf 1 april 2021 hanteert het INK als post- en het bezoekadres het post en bezoekadres van NEN.

Postadres:

Postbus  5059
2600 GB  DELFT

Bezoekadres:

Vlinderweg 6
2623 AX DELFT

Het mailadres blijft ongewijzigd: ink@ink.nl

Een kickstart met het nieuwe EFQM-model

Het nieuwe EFQM-model helpt organisaties om verandering te managen en prestaties te verbeteren.  Voor managers en medewerkers is het een leidraad voor organisatieverbetering en -vernieuwing. Het EFQM-model is toekomst- en ontwikkelingsgericht. Het brengt sterke punten aan het licht, maar ook kansen voor de toekomst. Organisaties die met het INK-managementmodel of het voormalige EFQM-model hebben gewerkt zullen de filosofie herkennen, maar verrast zijn door de totaal nieuwe opzet.

Het INK ontwikkelde een compact programma om in je organisatie  een kickstart te maken met het nieuwe EFQM-model. Je verwerft basiskennis over het model. Je inventariseert met je team sterke kanten en kansen voor de toekomst. Onder begeleiding van een ervaren INK/EFQM-assessor. Een prima methode om je agenda voor het bereiken van een uitstekende organisatiekwaliteit en aansprekende resultaten. Meer informatie? Mail naar ink@ink.nl  

EFQM Knowledge Base

 

 

KnowledgeBase is de kennis- en inspiratiebron voor organisaties die streven naar een uitstekende organisatiekwaliteit en aansprekende resultaten. Praktijkvoorbeelden van toporganisaties op alle aandachtsgebieden van het EFQM-model. Van het ontwikkelen van een innovatiecultuur in een non profit organisatie tot het toepassen van de UN Sustainable Development in een multinational, KnowledgeBase brengt je de kennis en ervaring van toonaangevende organisaties en publicaties. Een eindeloze bron van inspiratie. Meer informatie? Mail naar ink@ink.nl 

EFQM Assess Base

 

 

Wil je gaan werken met het nieuwe EFQM-model en de ontwikkeling van je organisatie gestructureerd vastleggen? AssessBase biedt je een digitale omgeving waarin je aan de hand van de aandachtsgebieden van het EFQM-model je startsituatie en verdere ontwikkeling kunt documenteren.  Volledig webbased, volledig beveiligd. Een krachtig hulpmiddel op weg naar een cultuur gericht op verbeteren en vernieuwen en uitstekende prestaties. Meer informatie? Mail naar ink@ink.nl

INK•next maakt business excellence bereikbaar

In welk organisatietype herkent u zich het meest? De enthousiaste pionier, de ambitieuze groeier, de gevestigde speler of de leidende gamechanger? INK•next  ……
Lees meer

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Plan nu een gratis gesprek in met INK•next

Ook dit jaar gaat INK•next verder met de  ……

Lees meer

 

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is als eerste publieke organisatie in Nederland aan de slag met het nieuwe EFQM-model ….

Lees meer

 

NEN en INK: what’s next?

INK•next is als managementgids en -concept voor excellent ondernemen het resultaat van de samenwerking tussen de stichtingen NEN en INK ……
Lees meer

 

INK-bestuur versterkt

Op 21 december 2020 is de heer dr. A.F. Aalders benoemd tot bestuurslid van de Stichting INK ……
Lees meer

 

Trainingen EFQM en INK•next

In 2020 zijn het nieuwe EFQM-model en INK•next gelanceerd. Twee nieuwe, eigentijdse benaderingen om te werken aan de kwaliteit van organisaties ……
Lees meer

 

INK•next – Managementgids voor excellent ondernemen 

INK•next maakt die beschrijving tastbaarder en toepasbaarder voor verschillende typen organisaties of rollen die zij in hun ecosysteem spelen ……
Lees meer

 

Terugblik online event INK.next

Op 8 december jl. is ‘INK•next – Een managementgids voor excellent ondernemen’ gepresenteerd tijdens het event ‘Veerkracht en weerbaarheid……
Lees meer

 

Wittenburg Group – Blog 5

Wittenburg Group is een innovatief familiebedrijf dat de ambitie heeft een excellente organisatie te worden. De organisatie zet daarvoor het  ……
Lees meer

 

De OFGV control en risicomanagement.

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is als eerste publieke organisatie in Nederland aan de slag met het nieuwe EFQM-model. ……
Lees meer

 

Organisaties assessen  met het nieuwe EFQM-model

Begin juli zijn de eerste INK/EFQM-assessors door INK opgeleid om assessments uit te voeren voor het nieuwe EFQM-model. ……
Lees meer

 

Korte beschrijving van de publicatie: Het EFQM-model

Vanaf het moment dat het EFQM-model verscheen, was het model een leidraad voor de ontwikkeling van een cultuur van verbetering en innovatie voor ……
Lees meer