De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments en erkenningen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK-erkenning voor excellentie. 

Het INK is de Nederlandse zusterorganisatie van de European Foundation for Quality management (EFQM). Het INK werkt samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen.

Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Excellente organisaties spelen alert in op de ontwikkelingen in hun ecosysteem. Zij verbinden zich met hun belanghebbenden. Laten zich door hun belanghebbenden inspireren om te verbeteren en te innoveren. Zij kennen hun eigen kracht en weten de kracht van anderen in hun ecosysteem te benutten. Zo zijn zij succesvol.

  • De INK•next scan is een leidraad op weg naar een excellente organisatie. De scan maakt tastbaar wat excellentie betekent.
  • De INK•next scan is de opvolger van de INK Positie en Ambitiebepaling en de ontwikkelingsfases. De scan is gebaseerd op het EFQM-model, de opvolger van het INK-model.
  • De INK•next scan is ontwikkeld door INK en NEN in co-creatie met managers en professionals uit profit en non profit organisaties.

Een jaarabonnement op de INK•next scan kost € 445,–. U kunt een abonnement of een proefabonnement aanvragen via deze link.

INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Op 8 maart organiseerden NEN en INK het online INK•next-event 2022: ‘Leidraad op weg naar een excellente organisatie’. De INK•next scan werd hier gepresenteerd en pilotbedrijven deelden hun ervaringen.

Veerkracht in organisaties is anno 2022 belangrijker dan ooit. Om ambities en continuïteit te kunnen realiseren, moeten organisaties daarnaast ook hun weerbaarheid vergroten. Want dan zijn organisaties in staat om in te spelen op de ontwikkelingen in hun ecosysteem, zich te verbinden met belanghebbenden en richting te geven aan innovatie. Hoe zorgt een organisatie voor focus op veerkracht en weerbaarheid en dat de processen hierop zijn ingericht?

ACTUEEL