Samenwerking NEN en INK


Vanaf 2019 hebben NEN en INK samen gewerkt aan het uitdragen van Business Excellence en het INK- en EFQM-gedachtegoed. In deze periode is het nieuwe EFQM-model in Nederland geïntroduceerd en is onder de naam INK•next een nieuwe vorm van ontwikkelingsfasen aan dit model gekoppeld. NEN heeft in de afgelopen jaren ook het vermarkten van INK-producten en diensten voor haar rekening genomen. Vanaf 1 januari 2023 doet het INK dat weer zelf. U treft alle informatie over INK-producten en diensten aan op de website www.ink.nl. Inschrijvingen, aanmeldingen en aanvragen voor informatie kunt u vanaf 1 januari 2023 weer gewoon via de INK-website doen.  Het INK is het NEN erkentelijk voor de ondersteuning die NEN in de afgelopen jaren heeft geboden en ziet uit naar de voortzetting van de samenwerking op inhoudelijk vlak.  

INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Excellente organisaties spelen alert in op de ontwikkelingen in hun ecosysteem. Zij verbinden zich met hun belanghebbenden. Laten zich door hun belanghebbenden inspireren om te verbeteren en te innoveren. Zij kennen hun eigen kracht en weten de kracht van anderen in hun ecosysteem te benutten. Zo zijn zij succesvol.

  • De INK•next scan is een leidraad op weg naar een excellente organisatie. De scan maakt tastbaar wat excellentie betekent.
  • De INK•next scan is de opvolger van de INK Positie en Ambitiebepaling en de ontwikkelingsfases. De scan is gebaseerd op het EFQM-model, de opvolger van het INK-model.
  • De INK•next scan is ontwikkeld door INK en NEN in co-creatie met managers en professionals uit profit en non profit organisaties.

Een jaarabonnement op de INK•next scan kost € 445,–. U kunt een abonnement of een proefabonnement aanvragen via deze link.

INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Op 8 maart organiseerden NEN en INK het online INK•next-event 2022: ‘Leidraad op weg naar een excellente organisatie’. De INK•next scan werd hier gepresenteerd en pilotbedrijven deelden hun ervaringen.

Veerkracht in organisaties is anno 2022 belangrijker dan ooit. Om ambities en continuïteit te kunnen realiseren, moeten organisaties daarnaast ook hun weerbaarheid vergroten. Want dan zijn organisaties in staat om in te spelen op de ontwikkelingen in hun ecosysteem, zich te verbinden met belanghebbenden en richting te geven aan innovatie. Hoe zorgt een organisatie voor focus op veerkracht en weerbaarheid en dat de processen hierop zijn ingericht?

ACTUEEL