De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments en erkenningen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK-erkenning voor excellentie. 

Het INK is de Nederlandse zusterorganisatie van de European Foundation for Quality management (EFQM). Het INK werkt samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen.


Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK•next. Met INK•next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

EVEN RESetten

Je bent met je organisatie geconfronteerd met sterk veranderde omstandigheden. Niet op één terrein, maar overal tegelijk! Eigenlijk zou je even afstand moeten nemen en bekijken hoe je daarop in moet spelen. Samen met medewerkers de beste inschatting maken hoe verder te gaan. Maar hoe doe je dat op een gestructureerde manier?

Meer weten?
Het nieuwe model voor organisatieontwikkeling van de European Foundation for Quality Management (EFQM) helpt je om een reset te realiseren. Het biedt een robuust raamwerk om de verandering van je organisatie vorm te geven. Het INK heeft op basis van het nieuwe EFQM-model een praktisch ontwikkelpad ontworpen (INK•next).


Meer weten?

ACTUEEL

Adreswijziging INK

NEN en INK werken inmiddels bijna twee jaar samen en hebben de intentie die samenwerking voort te zetten. Vanaf 1 april 2021 hanteert het INK als post- en het bezoekadres het post en bezoekadres van NEN.

Postadres:

Postbus  5059
2600 GB  DELFT

Bezoekadres:

Vlinderweg 6
2623 AX DELFT

Het mailadres blijft ongewijzigd: ink@ink.nl