De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Om samen met belanghebbenden te werken aan groei van waarde. Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, training, praktisch toepasbare instrumenten en assessments. Het INK stelt organisaties die streven naar excellentie in de gelegenheid zich te onderscheiden.
Sinds medio 2019 werkt het INK samen met het NEN aan een nieuwe visie op excellent ondernemen onder de naam INK.next. Met INK.next bieden INK en NEN een kader, een platform en concrete aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw.

ACTUEEL

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek aan de slag met het nieuwe EFQM-model

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is als eerste publieke organisatie in Nederland aan de slag met het nieuwe EFQM-model. De dienst gebruikt het model om beter inzicht te krijgen in de behoeften van haar belanghebbenden en hoe zij daar met haar kennis en kunde op in kan spelen.

Het vernieuwde EFQM-model

Op de laatste maandag van juni organiseerden INK en NEN een webinar over het EFQM-model. Ruim zestig deelnemers werden door Ruud Stassen van Stichting INK bijgepraat over dit nieuwe Europese model voor excellent ondernemen dat eind 2019 is gepubliceerd.

Wittenburg Group en INK.next samen op weg naar Excellence

Jeroen Vaartjes, Global Quality Assurance en Business Excellence Manager Wittenburg Group en Ruud Stassen Counsel INK.next doen verslag van de pilot voor de toepassing van het EFQM-model bij Wittenburg Group.

 

Vooruitblik

INK.next

Het kernteam heeft afgelopen maanden, met input van co-creatoren, een framework opgesteld voor het nieuwe INK.next model, waarmee de basis staat. Door middel van maturity denken wordt een verdieping gegeven op het vernieuwde EFQM-model.

 

Gemeenschappelijke taal ontwikkelen

Elk vak heeft zijn eigen jargon.
Het INK-managementmodel biedt een taal die iedereen in de organisatie begrijpt. Die het mogelijk maakt samen te werken aan verbetering en vernieuwing. Over de grenzen van vakgebieden heen.

Lees meer:

Verantwoorden van kwaliteitsbeleid

U vindt dat uw kwaliteitsbeleid prima op orde is. Kunt u ook anderen daarvan overtuigen? Het INK-managementmodel biedt een robuuste structuur voor borging en ontwikkeling. Inspecties en toezichthouders erkennen de waarde ervan.

Lees meer:

Toetsen organisatievolwassenheid

Hoe volwassen is uw organisatie?
De Positie en Ambitie bepaling maakt dit inzichtelijk. Elk aandachtsgebied van het model toetsbaar gemaakt aan de hand van praktische vragen.
Prioriteren van ontwikkelpunten. Versterken van samenhang.

Lees meer:

Profileren als toporganisatie

Het INK-managementmodel vormt de basis voor toekenning van de prestigieuze EFQM Business Excellence Award en Recognition (in Nederland: de INK-prijs en onderscheiding). Erkenningen in verschillende gradaties voor het vieren van excellence.

Lees meer:

Versterken samenhang

Hoe maak je van één en één drie? Zuinig zijn met energie. Door een goede afstemming maximale opbrengst proberen te halen uit ieders inspanning.
Het INK-managementmodel maakt samenhang zichtbaar. Tussen inspanningen en resultaten tussen organisatie en belanghebbenden.

Lees meer:

Ontwikkelen samenwerking in ketens en netwerken

Steeds vaker wordt waarde voor belanghebbenden gecreëerd door een samenwerkingsverband van organisaties. Aan elkaar gekoppeld in een netwerk of verbonden in een keten.
Hoe ontwikkel je de kracht van zo’n netwerk of zo’n keten?

Lees meer:

Vormgeven fusie

Fusies zijn delicate processen. Ze leveren lang niet altijd op wat ervan wordt verwacht. Gedegen analyse van de uitgangspositie van de beoogde partners kan verrassingen voorkomen en creëert kansen om elkaars sterkten te benutten.

Lees meer:

Op weg naar excellente prestaties

Het INK-managementmodel maakt het verband tussen inspanningen en resultaten zichtbaar. Het helpt om energie maximaal te laten renderen. Voor organisaties die excellente prestaties nastreven een steun in de rug en een maatlat.

Lees meer:

‘State of the art’ procesmanagement

Het INK-managementmodel ondersteunt horizontaal organiseren. Processen inrichten met de belanghebbenden als uitgangspunt. Verschillende functies goed op elkaar afgestemd. Afdelingsgrenzen niet als obstakels zien.

Lees meer:

Een gedegen organisatie analyse

Het INK beschikt over diverse instrumenten om een analyse van de kwaliteit van een organisatie te maken. Met de INK-kwaliteitsscan brengt u efficiënt en gestructureerd het kwaliteitsniveau van uw organisatie in kaart.

Lees meer: