Het is geen toeval dat het eerste aandachtsgebied van het INK-managementmodel leiderschap is. Leiderschap zorgt voor richting en inrichting van de organisatie. En idealiter draagt de leiding zelf op voorbeeldige en consistente wijze bij aan de realisatie van de doelen van de Organisatie. Veel theorieën over leiderschap komen voort uit idealen, ideologieën en individuele ervaringen. Daarmee ontstaat het risico dat het niet meer gaat om wat wel of niet effectief is, maar om wat hoort en niet hoort. Aan inzicht in wat effectief is, levert deze publicatie een bijdrage.

In Hoofdstuk 1 gaan we in op het belang van leiderschap in de organisatie.

In Hoofdstuk 2 lichten we de plaats en betekenis van leiderschap in het kader van de INK-filosofie toe, inclusief de rol van IMWR daarbij.

In de Hoofdstukken 3 tot en met 6 komt leiderschap op vier analyseniveaus aan de orde; het persoonlijk leiderschap (H3), leiderschap in de persoonlijke relatie (H4), leiderschap in teams (H5) en leiderschap in de Organisatie (H6).

In Hoofdstuk 7 reiken we enkele suggesties voor vervolg aan en geven we aan wie kunnen ondersteunen bij ontwikkeling van leiderschap.

De INK-producten worden vanaf maandag 26 september 2019 aan u geleverd via NEN. Indien u een INK-publicatie wilt bestellen, wordt u doorgeleid naar het bestelformulier van de NEN-webshop. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar [email protected]

Kosten

€ 27,00 excl. btw (€ 29,43 incl. btw) en exclusief verzendkosten