De Handleiding Positie en Ambitie bepalen stelt u in staat om in korte tijd de uitgangspositie van uw organisatie in kaart te brengen, uw ambities te bepalen en een actieplan voor de komende jaren te maken. Het INK-managementmodel is daarbij geen strak keurslijf. Integendeel; het is een leidraad voor een resultaatgerichte dialoog.

De publicatie bestaat uit twee delen:

  • Een procesbeschrijving voor het uitvoeren van een organisatiediagnose met behulp van de Positie en Ambitie bepaling. Er wordt een beproefde methodiek aangereikt met vijf stappen: verkennen, extern oriënteren, positie bepalen, ambitie bepalen en implementeren, aan de hand waarvan het verandertraject vorm wordt gegeven;
  • Werkmateriaal bestaande uit vragenlijsten per aandachtsgebied van het INK-managementmodel. Deze vragenlijsten geven inzicht in de volwassenheid van de organisatie aan de hand van de dimensies Activiteit, Proces, Organisatie en Keten;
  • Een afzonderlijke vragenlijst met betrekking tot ‘Verbeteren en vernieuwen’, waarin het verbetervermogen van de organisatie in kaart wordt gebracht.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar [email protected]

Kosten

€ 32,00 excl. btw (€ 34,88 incl. btw) en exclusief verzendkosten