Modellen

Organisaties zijn open systemen, die voortdurend onder invloed staan van hun omgeving. Klanten, partners, bestuur en financiers, medewerkers en de maatschappij vormen die omgeving. Zij zijn de belanghebbenden van de organisatie. Succesvolle organisaties hebben een heldere kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Zij zijn voortdurend alert op duurzame verbetering en vernieuwing. Zij sturen op samenhang.