EFQM-model

Op 23 oktober 2019, tijdens het EFQM Forum in Helsinki, is het nieuwe model van de European Foundation for Excellence (EFQM) gelanceerd. Door zijn actuele inhoud, inzichtelijke data, nieuwe taal en een frisse blik op megatrends, biedt het model een moderne kijk op wat op dit moment wordt verstaan onder excellent ondernemen.

Het model is gebaseerd op een uitgebreide survey onder ruim 2.000 professionals en managers uit meer dan 40 landen. Daarnaast stoelt het op interviews met meer dan 60 leiders uit diverse branches. Voorts op inzichten van EFQM-expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, de profit en non profit sector. Ook vanuit Nederland hebben we aan de ontwikkeling van het nieuwe model bijgedragen.

Vóór de lancering hebben 24 organisaties het model getest op bruikbaarheid. De verscheidenheid in rollen en posities van de betrokken deelnemers en organisaties in het ontwikkelproces heeft enorm bijgedragen aan de relevantie van het nieuwe model.

Uiteraard is het niet bij een actualisering van het ‘oude’ model gebleven. Dat zou geen recht doen aan de nieuwe uitdagingen waar organisaties voor staan. Het nieuwe model is opgebouwd uit 3 elementen. 

Ten eerste Richting, met als aandachtsgebieden Bestaansreden, Visie en Strategie (1) en Organisatiecultuur en Leiderschap (2). 

Ten tweede Uitvoering, met als aandachtsgebieden Belanghebbenden actief betrekken (3), Duurzame waarde creatie (4) en het Aanjagen van prestaties en transformatie (5).

Ten derde Resultaten, met als aandachtsgebieden Percepties van belanghebbenden (6) en Prestaties en transformatie stimuleren (7).

Via onderstaande buttons kunt u de uitgebreide en de beknopte versie van het EFQM-model bestellen

INK•next droeg bij aan de ontwikkeling van het nieuwe #EFQM-model dat in 2020 werd gelanceerd.

Veel van de Nederlandse inbreng vinden we terug in het model. Toch ontbrak er iets: een opvolger voor de INK-Positie en Ambitiebepaling met zijn ontwikkelingsfasen.

Die is er nu. Het INK creëerde gebaseerd op het EFQM-model een nieuwe positiebepaling en een nieuw ‘fase-model’.

Onder de naam INK•next scan is een web-based tool ontwikkeld. Uitdagend voor iedereen die zijn organisatie wil verbeteren en vernieuwen.

Mooi artikel door Ruud Stassen op Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK)