Intro

Het INK helpt organisaties op weg naar business excellence, zodat zij continuïteit, veerkracht en vitaliteit ontwikkelen en samen met belanghebbenden streven naar groei van waarde.
Het INK is een ontmoetingsplaats voor mensen die geen genoegen nemen met middelmaat. Het is een beweging waarin praktijkmensen, wetenschappers, adviseurs en assessors hun kennis en ervaring delen en elkaar verder helpen. Het INK biedt daartoe het netwerk, de kennis, de praktisch toepasbare hulpmiddelen, de trainingen en de ondersteuning.

INK vervult haar rol als Stichting vanuit een niet-commerciële, ideële en onafhankelijke positie. Het INK richt zich op de ontwikkeling van business excellence bij Nederlandse profit en non-profit organisaties.

Het INK draagt tevens bij aan de ontwikkeling van Business Excellence in Europa via haar partnerschap met EFQM. In het netwerk van meer dan veertig nationale partnerorganisaties speelt het INK een actieve rol in de productontwikkeling en is het INK gekend voor de strategische waarde van zijn assessments.

Het INK en haar partners bieden ondersteuning bij organisatieontwikkeling. Er zijn tal van instrumenten voor organisatiediagnose beschikbaar. Publicaties bevatten de kern van het INK-denken en daaraan gekoppelde speciale thema’s, zoals leiderschap en ketensamenwerking.
Met de scans van het INK is het mogelijk snel en efficiënt online evaluaties naar de kwaliteit van organisaties uit te voeren. Door de uitgebreide analyse mogelijkheden vormen deze scans een goede basis voor prioritering van verbeteractiviteiten.
De Positie en Ambitie bepaling en de Zelfevaluatie zijn diepgaandere evaluatiemethoden, vaak gebruikt als drager voor jaarplannen of assessments.