INK PARTNER IN EXCELLENCE

We zijn hét business excellence instituut in Nederland. Wij zijn een stichting, begin negentiger jaren opgericht met steun van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven.

We zijn een ontmoetingsplaats voor mensen die gedreven zijn om hun organisaties te verbeteren en te vernieuwen. Managers en professionals, wetenschappers, studenten, adviseurs en assessors delen bij ons hun kennis en ervaring en helpen elkaar verder.

We bieden hen het netwerk, begeleiding, assessments, erkenningen en visitatietechnieken, training, modellen en zelfevaluaties en publicaties. 

Wij zijn de Nederlandse partnerorganisatie van de European Foundation for Quality Management (EFQM). We spelen een actieve rol in het EFQM-netwerk, waarin 30 landen uit Europa en daarbuiten samenwerken.

Onze missie

 

Wij inspireren mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Zodat zij samen met belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde. We ondersteunen hen met kennis, netwerk, modellen en zelfevaluaties, begeleiding, training, en assessments en erkenningen. We stellen ze in staat hun successen te vieren. Organisaties kunnen zich onderscheiden door een INK/EFQM-erkenning voor excellentie. 

Onze visie op excellent organiseren en ondernemen

 

Excellente organisaties passen zich voortdurend aan op hun omgeving. Zij hebben een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Zij kennen de behoeften en wensen van belanghebbenden in hun ecosysteem en spelen daarop in. Zij realiseren duurzame groei van waarde door een verbinding aan te gaan met belanghebbenden. Zij vinden een balans  tussen presteren in het nu en transformeren met het oog op de toekomst. Zij hebben een open cultuur, korte communicatielijnen en leiderschap dat leren stimuleert op alle niveaus in de organisatie.

Onze kernwaarden

 • Verbindend

  Wij zijn een ontmoetingsplaats voor mensen met een passie voor organisatieverbetering en -vernieuwing en jagen de uitwisseling van ideeën en ervaringen aan.

 • Innovatief

  We speuren proactief naar relevante trends in organisatieontwikkeling. Via ons netwerk in de profit en non profit sector en onze contacten met wetenschappers en consultants kennen zitten we nieuwe, bewezen inzichten en aanpakken. We verbinden deze aan het INK-model en het EFQM-model, onze referentiekaders.

 • Betrokken

  We ondersteunen kartrekkers van (kwaliteits-)ontwikkeling in organisaties door altijd open te staan voor vragen, contacten te leggen en mee te denken.

 • Integer

  We handelen integer in al onze werkzaamheden. We zullen het vertrouwen dat mensen in ons stellen als zij hun ervaringen met ons delen nooit schenden.

 • Onafhankelijk

  We staan borg voor onze onafhankelijkheid bij het uitvoeren van assessments en toekenning van INK/EFQM-erkenningen.

Ontdek hoe we jou verder kunnen helpen

Netwerk

De leden van ons netwerk delen hun passie voor organisatieverbetering en -vernieuwing. Wij bieden een ontmoetingsplaats en jagen de uitwisseling van ideeën en ervaringen aan. Ons netwerk bestaat uit managers, professionals, wetenschappers, studenten, adviseurs en assessors. Daarnaast een netwerk van organisaties die ons gedachtegoed toepassen en bereid zijn ervaringen te delen.

Modellen en Zelfevaluaties

We faciliteren de dialoog over het verbeteren en vernieuwen van organisaties. Het INK- en het EFQM-model dienen daarbij als leidraad. Aan de modellen gekoppelde zelfevaluaties en scans zijn een krachtig hulpmiddel om in teamverband prioriteiten vast te stellen voor verbetering en vernieuwing.

Begeleiding

We bieden begeleiding bij het ontwikkelen van organisaties met behulp van het EFQM- of INK-model. Daarnaast bieden kennispartners van het INK begeleiding op specifieke onderwerpen, zoals strategieontwikkeling, procesmanagement, besturing en inrichting van organisaties, teamontwikkeling en leiderschap.

Assessments, erkenningen en visitaties

Onze INK/EFQM-assessments zijn toekomst- en ontwikkelingsgericht. Je organisatie staat centraal, niet een norm. Assessments worden uitgevoerd door praktijkmensen. Op basis van een assessment kan je organisatie zichzelf onderscheiden door het behalen van een INK/EFQM-erkenning.  
We ondersteunen ook branches die met een eigen model een visitatiestelsel willen opzetten.

Training

We brengen je kennis op peil en zetten je praktisch aan het werk met de uitdagingen uit je eigen praktijk. Action learning is karakteristiek voor onze trainingen. INK-docenten zijn zeer ervaren in kennisoverdracht, coachen van directies en begeleiden van organisaties. Daarnaast zijn zij gecertificeerd INK/EFQM-assessor.

Onze KennisPARTNERS en pARTNERINSTELLINGEN