INK/EFQM Assessor

(Tevens de formele EFQM Certified Assessor Training) 

U leert in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020. In de voorbereiding en tijdens de training ‘INK/EFQM assessor’ doorloopt u hetzelfde proces als in een echt INK/EFQM-assessment.
Voorbereiding op de training bestaat uit het analyseren van een ‘real life’-case. Tijdens de training wordt een assessment team gevormd door de deelnemers. U leert consensus te bereiken over de beoordeling van de case-organisatie. U oefent het rapporteren over sterke punten en gebieden voor verbetering. Aan het slot van de training stelt het team een managementletter op, die de belangrijkste bevindingen van het assessment bevat en gericht is op verbetering en vernieuwing.

Organisaties staan onder toenemende druk om flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dat vraagt om en steeds betere kijk op de behoeften van belanghebbenden en op eigen kracht en kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Tussen bogen en bewegen. Tussen veranderen en verankeren. Inspirerend leiderschap is nodig. Een cultuur waarin geleerd wordt van feedback, maar waarin ook ruimte is voor verbeeldingskracht. Om kansen voor de toekomst te zien. Om met volle energie te werken aan maatschappelijk betekenisvolle organisaties.

Het nieuwe EFQM Model 2020 beoogt een kader te bieden voor de ontwikkeling van organisaties in zo’n dynamische omgeving. Externe assessments vormen een belangrijke impuls voor die organisatieontwikkeling. U leert als deelnemer in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020.

Duur: 3 dagen
van 09.30-17.00/20.00 uur

Prijs: € 2.495,– excl. BTW
incl. overnachting

Neem voor de actuele data contact met ons op