Privacyverklaring Stichting INK

De Stichting INK respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting INK, onder andere gecommuniceerd via www.ink.nl. Het INK is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Ook niet van sites en bronnen waarnaar op www.ink.nl wordt verwezen.

De Stichting INK stimuleert de continue verbetering van de kwaliteit van organisaties in de profit en de non-profit sector. Zij tracht haar doel onder meer te realiseren door het geven van voorlichting, trainingen, kennisontwikkeling en -verspreiding, evenementen, publicaties, scans en games, begeleiding van organisaties, assessments en het toekennen van erkenningen. In dit kader onderhouden wij contact met u en verzamelt zij (contact)gegevens.

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Stichting INK, te weten:

 • het leveren van de INK-dienstverlening
  (o.a. inschrijving voor trainingen en events, bestelling van publicaties en het uitvoeren van digitale scans, evaluaties en assessments);
 • verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten;
 • communicatie en beantwoording van uw vragen via het contactformulier gekoppeld aan de website;
 • communicatie via mail;
 • evaluaties van onze dienstverlening;
 • onderzoek.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten (o.a. geslacht, voorletters, voornaam en achternaam, post-, bezoek- en mailadres, telefoonnummers, organisatie waarvoor u werkt (indien van toepassing), branche waarin u werkt (indien van toepassing).
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van events, bijeenkomsten of nieuwsbrieven.
 • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen via onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht (zoals IP-adres).
 • Contactgegevens (post- en mailadres, telefoonnummers, organisatie).

De Stichting INK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met de Stichting INK contact op via [email protected].

De Stichting INK kan uw gegevens delen met derde partijen. Toegang wordt slechts aan derden gegeven voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en in geval de Stichting INK daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Indien derde partijen zijn te beschouwen als verwerkers sluit de Stichting INK met deze derden een verwerkersovereenkomst die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet (dit betreft bijvoorbeeld ons administratiekantoor, onze accountant, ICT-dienstverleners en (software-)leveranciers).

Onze werknemers en freelancers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonsgegevens die aan de Stichting INK zijn verstrekt. Een verzoek daartoe kunt u tot de Stichting INK richten via [email protected].

De nieuwsbrieven van de Stichting INK worden verzonden via Spotler. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Spotler. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website verzameld. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij het gebruik van Google Analytics worden de volgende instellingen gehanteerd:

 • uw IP-adres wordt deels gemaskeerd;
 • de optie om gegevens met Google te delen is uitgezet;
 • we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met de Stichting INK opnemen:

INK
Postbus 34
1199 AA Ouderkerk a/d Amstel
T +31 (0)88 12 66 888
E [email protected]
I www.ink.nl