Introductie inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

De Introductiebrochure bevat de basisinformatie over inhoud en toepassing van het INK-managementmodel. Achtergrondinformatie over de totstandkoming en ontwikkeling van het model zijn onmisbaar om de essentie van het model te doorgronden.

In het eerste deel ‘Achtergrond’ staan de historie van het model, de filosofie en achterliggende gedachten.
In het tweede deel ‘Inhoud van het INK-managementmodel’ komen de aandachtsgebieden van het model aan de orde. Daarnaast ook de twee cirkels voor verandering – de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) en de cirkel van Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren (IMWR) – evenals de vier dimensies waarop een organisatie zich kan ontwikkelen.
In het derde deel ‘Gebruik van het INK-managementmodel’ wordt ingegaan op de toegevoegde waarde en de toepassingsmogelijkheden van het model.

Het vierde deel ‘Informatie en ondersteuning’ gaat in op het belang van een effectieve ondersteuning bij het gebruik van het INK-managementmodel.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar [email protected]

 

Kosten

€ 30,00 excl. btw en exclusief verzendkosten