Publicaties

De INK-producten worden vanaf maandag 26 september 2019 aan u geleverd via NEN. Indien u een INK-publicatie wilt bestellen, wordt u doorgeleid naar het bestelformulier van de NEN-webshop. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar ink@ink.nl

 

INK•next

Een managementgids voor excellent ondernemen heeft als doel organisaties te ondersteunen in het bieden van waarde aan hun belanghebbenden. Business excellence tastbaar en toepasbaar te maken voor verschillende 

Lees meer:

EFQM-model NL

Vanaf het moment dat het EFQM-model verscheen, was het een leidraad voor organisaties in en buiten Europa een leidraad voor de ontwikkeling van een cultuur van verbetering en innovatie. Dit model is eind 2019

Lees meer:

EFQM-model EN

Since its inception, the EFQM Model has provided a blueprint for organisations across and beyond Europe to develop a culture of improvement and innovation. The model was radically renewed at the end of 2019.

Read more:

Introductie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

De Introductiebrochure bevat de basisinformatie over inhoud en toepassing van het INK-managementmodel. Het ontstaan van het model, de achterliggende filosofie, de toegevoegde waarde en de toepassingsmogelijkheden komen aan de orde.

Lees meer:

Handleiding Positie en Ambitie bepalen

Praktische Handleiding om de uitgangspositie en de ambitie van uw organisatie te bepalen. Een stappenplan voor een organisatie-diagnose en een set met cruciale vragen per aandachtsgebied van het INK-managementmodel (inclusief CD-rom met werkmateriaal).

Gids voor het evalueren van
organisaties

Beschrijving van de inhoud van het INK-managementmodel. Per deelgebied een groot aantal items die de inhoud van het model vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast een uitgebreide beschrijving van de methodiek van zelfevaluatie, assessment en erkenning.

Lees meer: 

Samen werken in de keten

Stimulans voor samenwerking in ketens en netwerken. Helder begrippenkader, cases, praktische tools voor analyse en een beproefd workshopformat om samen met potentiële partners de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen (inclusief CD-rom met werkmateriaal).

Lees meer:

Kansen voor de toekomst, MVO met het INK-managementmodel

In het INK-managementmodel geldt als uitgangspunt dat een organisatie maatschappelijke waarde creëert. Deze publicatie gaat in op de betekenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de wijze waarop u er voor uw organisatie invulling aan kunt geven.

Lees meer:

Richting geven en ruimte laten, over leiderschap in organisaties

Leiderschap is in een tijd van verandering, onzekerheid, hoge verwachtingen en morele uitdagingen meer succesbepalend dan ooit. Richting geven, inrichting van de organisatie bepalen en vooral voorbeeldgedrag vertonen. De kernelementen van leiderschap worden beschreven.

Lees meer:

Handreiking ‘Verbeteren en vernieuwen’

Koppeling tussen INK-managementmodel en de Kleurentheorie voor veranderen van de Caluwé en Vermaak. Bij INK-diagnoses ligt de nadruk op het identificeren van verbetermogelijkheden. In de Kleurentheorie op de wijze hoe verandering gerealiseerd kan worden.

Lees meer:

Kwaliteit van Human Resource management

Medewerkers zijn een bron van opbrengsten voor én belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. De HRM-scan biedt zicht op de kwaliteit van Human Resources Management.

Lees meer: