Netwerk

Brancheorganisaties 

Het INK draagt bij aan branche-initiatieven op het gebied van kwaliteit van organisaties. Gericht op bewustmaking, of ontwikkeling van eigen assessments.

Toepassers

In nagenoeg alle branches zijn er mensen die aan de kwaliteit van hun organisatie werken met behulp van het INK/EFQM-model. Het INK ondersteunt hen met: publicaties, trainingen, assessments en voorlichting.

Ministeries

Het INK heeft diverse projecten uitgevoerd met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Defensie, het Ministerie Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Hoogleraren

Het INK zoekt samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen en hoogleraren. Op het vlak van organisatieontwikkeling, maar ook op specifieke aandachtsgebieden van het INK/EFQM-model.

Assessors

Ruim honderdvijftig managers, professionals en consultants zijn bereid om in de rol van INK/EFQM-assessor organisaties vooruit te helpen. Het zijn praktijkmensen met een rijke ervaring vanuit verschillende achtergronden. Opgeleid door het INK in het geven van constructieve feedback. Zij helpen organisaties hun mogelijkheden te benutten.

Kennispartners

Vanaf haar oprichting werkt het INK samen met een aantal adviesbureaus. Zij dragen met hun inhoudelijke of marktkennis bij aan de kracht van het netwerk. Zij begeleiden organisaties bij de toepassing van het INK-managementmodel.

Valued Professionals (VP’s)

Managers, ‘change agents’, professionals, opererend in (of in opdracht van) directie of bestuur. Vanuit vak, ambitie én overtuiging werken zij aan verbetering en vernieuwing. Zij zijn op persoonlijke titel uitgenodigd door het INK lid te worden van de Valued Professionals.