Management en medewerkers besteden veel tijd aan veranderingsprocessen. Veranderen op een manier die blijvend betere resultaten oplevert, blijkt echter een kunst op zich.

Dat geldt ook voor organisaties die in hun veranderingstraject het INK-managementmodel hanteren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de inhoud van de verandering. Minstens zo belangrijk is het proces dat doorlopen moet worden om de veranderingen daadwerkelijk te realiseren. De vormgeving van het veranderingsproces vergt bewuste keuzes, die recht doen aan de cultuur en het verandervermogen van de organisatie.

Elementen van de publicatie zijn:

  • INK-diagnose;
  • Veranderdiagnose;
  • Hefbomen voor verandering;
  • Veranderstrategie;
  • Veranderplan;
  • Instrumenten en methoden.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar [email protected]

Kosten

Geen kosten