Handreiking verbeteren en vernieuwen

Management en medewerkers besteden veel tijd aan veranderingsprocessen. Veranderen op een manier die blijvend betere resultaten oplevert, blijkt echter een kunst op zich.

Dat geldt ook voor organisaties die in hun veranderingstraject het INK-managementmodel hanteren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de inhoud van de verandering. Minstens zo belangrijk is het proces dat doorlopen moet worden om de veranderingen daadwerkelijk te realiseren. De vormgeving van het veranderingsproces vergt bewuste keuzes, die recht doen aan de cultuur en het verandervermogen van de organisatie.

Elementen van de publicatie zijn:

  • INK-diagnose;
  • Veranderdiagnose;
  • Hefbomen voor verandering;
  • Veranderstrategie;
  • Veranderplan;
  • Instrumenten en methoden.

De INK-producten worden vanaf maandag 26 september 2019 aan u geleverd via NEN. Indien u een INK-publicatie wilt bestellen, wordt u doorgeleid naar het bestelformulier van de NEN-webshop. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur  dan een mail naar ink@ink.nl

Downloadbaar en geen kosten