Historie

Ruim twintig jaar geleden werd een opmerkelijk initiatief genomen. Veertien presidenten van Europese multinationals kwamen bijeen. Philips en KLM waren trekkers in dit gezelschap. Zij zochten met elkaar naar wegen om hun ondernemingen ‘fit’ te maken voor de toekomst, bestand tegen wereldwijde concurrentie.

Zij zochten naar een samenhangend kader voor het ontwikkelen van ‘business excellence’, zodat zij in konden spelen op de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd. Dat kader hebben ze niet gevonden. Ze hebben het gebouwd op basis van hun praktijkervaring, ‘streetwise’ én conceptueel sterk: het EFQM Business Excellence Model en het daarvan afgeleide INK-managementmodel.

In 1994 werd in Nederland met steun van het Ministerie van Economische Zaken en een aantal grote ondernemingen de Stichting INK opgericht om het gedachtegoed van de veertien presidenten te verspreiden en uit te bouwen.

Inmiddels gebruiken enkele duizenden organisaties in Nederland het INK-managementmodel om hun organisatieverbetering en vernieuwing vorm te geven. Het INK heeft door de jaren heen een groot aantal assessments uitgevoerd om vanuit een onafhankelijke positie feedback te geven op de kwaliteit van organisaties. Het INK heeft voorts honderden managers en professionals opgeleid om met het INK-managementmodel zelf te werken aan verbetering en vernieuwing in hun organisaties. Voorts zijn er talloze publicaties rond het INK-gedachtegoed uitgegeven en congressen georganiseerd, waar over de grenzen van branches heen kennis en ervaring werden uitgewisseld.

Het INK slaagt er in haar netwerk in om de kracht van de samenwerking te benutten. Ondernemingen, instellingen, wetenschappers en consultancybureaus ontwikkelen met elkaar praktisch toepasbare methoden en technieken voor evaluatie, besturing en ontwikkeling van organisaties.

Vanaf 2014 is het INK als partnerorganisatie aangesloten bij de European Foundation for Quality Management.