Intro

Het INK heeft een ruime ervaring in het assessen van organisaties. Doel is het identificeren van sterke kanten en kansen voor verbetering. Doel is ook een oordeel te geven over de consistentie waarmee de organisatie ernaar streeft waarde voor belanghebbenden te creëren en haar strategie te realiseren. Het INK/EFQM-model fungeert als leidraad, niet als norm. Het assessment is dan ook – in tegenstelling tot bijv. ISO-audits – niet gericht op het vaststellen van normconformiteit. De benadering in een INK-assessment is toekomst- en ontwikkelingsgericht.
De onafhankelijke positie van het INK en de strategische waarde van de feedbackrapporten worden zeer hoog gewaardeerd. Hoog gewaardeerd worden ook de INK-assessors. Praktijkmensen, door het INK opgeleid, om organisaties ontwikkelingsgerichte feedback te geven. Het betreft lijnmanagers, stafleden en consultants, die in teamverband onder de verantwoordelijkheid en de codes van het INK opereren. Deze codes hebben onder andere betrekking op onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Het doel van de assessors is bij te dragen aan uw verbeterproces. Een second opinion op sterke kanten en kansen voor verbetering en vernieuwing.

Assessments zijn beschikbaar voor verschillende niveaus van ontwikkeling.

Resultaat:

  • Ter voorbereiding van het assessment vraagt het INK de organisatie een beknopt document op te stellen, waarin de organisatie wordt beschreven en waarin wordt verwezen naar relevante bestaande documenten. Het INK/EFQM-model dient daarbij als ‘kapstok’. Het opstellen van deze documentatie leidt intern vaak al tot een waardevolle dialoog over ‘Verbeteren en vernieuwen’;
  • Een onafhankelijke beoordeling van sterke punten en kansen voor verbetering en vernieuwing door een multidisciplinair team. Een feedbackrapport gebaseerd op de aandachtsgebieden van het INK/EFQM-model. Dit rapport vormt een inspirerende impuls voor effectief veranderen. Sterke punten van een organisatie en kansen voor verbetering en vernieuwing. Daarnaast een management letter, waarin kort en krachtig de belangrijkste bevindingen en prioriteiten voor verbetering en vernieuwing worden teruggekoppeld;
  • Mogelijkheid voor de organisatie om zich te onderscheiden als excellent, door aanmelding voor een INK/EFQM-erkenning op basis van het feedbackrapport en de beoordeling van het assessmentteam.

Doelgroep:

Integrale organisaties of divisies/units met een eigen resultaatverantwoordelijkheid, die het INK/EFQM-model gebruiken als hulpmiddel voor verbetering en vernieuwing. Organisaties die verbetering en vernieuwing een impuls willen geven door de frisse blik van geïnteresseerde, deskundige buitenstaanders. Voor zowel ‘starters’ als voor ‘gevorderde’ organisaties zijn er passende assessmentvormen.

Werkwijze: Lees meer:

Type assessments

Assessment-light

Een assessment-light kan de vorm hebben van een project-validatie of een globaal assessment van de organisatie op basis van het INK/EFQM-model. Deze vorm is inzetbaar ook al heeft de organisatie nog geen uitgebreide ervaring met het werken met het INK/EFQM-model. Basis voor de Europese erkenning Committed to Excellence.

Lees meer:

INK/EFQM-assessment

Gedegen feedback van een multidisciplinair team van assessors op basis van documentstudie en interviews met leden van de organisatie. Waardevolle impuls voor u proces van verbetering en vernieuwing. Basis voor de Europese erkenning Recognised for Excellence.

Lees meer:

Committed to Sustainability-assessment

UN Global Compact is als uitgangspunt gekozen voor dit assessment. Concretisering heeft plaatsgevonden aan de hand van de beginselen van het  INK/EFQM-model. Focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid.

Lees meer:

Erkenningen

Lees meer: