Werken met het INK-gedachtegoed kan helpen om ketensamenwerking te versnellen en succesvol te maken.

In het eerste deel van dit werkboek wordt samenwerken in ketens en netwerken gedefinieerd. Geïllustreerd aan de hand van cases.

In het tweede deel wordt een beproefd workshopformat aangereikt om samen met potentiële partners de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. In deze methodiek wordt aandacht besteed aan de aanleiding voor ketensamenwerking, inventarisatie van partners, typologie van de samenwerking, de kwaliteit van de huidige samenwerking en een veranderkundige scan gericht op doorontwikkeling van de samenwerking.

Het werkboek bevat een workshopformat met bijbehorende werkmaterialen, waaronder een CD-rom voor een positiebepaling ketensamenwerking.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar [email protected]

Kosten

€ 22,00 excl. btw (€ 23.98 incl. btw) en exclusief verzendkosten