EFQM model

Bijeenkomst Co-creators INK•next

Op 20 februari waren ruim twintig ervaren INK-assessors, INK-valued professionals, leden van het NEN KAM-platform en normcommissieleden bijeen om zich te buigen over het nieuwe EFQM-model.

Dit model is in oktober 2019 door EFQM geïntroduceerd. NEN en INK hanteren dit model als basis voor INK.next, hun gezamenlijke visieontwikkeling op excellent ondernemen in de 21e eeuw.

De deelnemers waren zeer gecharmeerd van de aandacht die leiderschap, cultuur en het ecosysteem van een organisatie in de nieuwe EFQM-benadering krijgen. De benadering van het nieuwe EFQM-model is veel meer ‘van buiten naar binnen’ gericht. Deelnemers vinden dat positief. Zij ervaren de afhankelijkheid van andere partijen in hun ecosysteem dagelijks. Zij spraken ook uitgebreid over het koppelen van een maturity-matrix aan het model en over branchegerichte aanpakken.

De co-creators zijn uitgenodigd om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van visie, producten en diensten. Wilt u ook betrokken zijn of meer weten over INK.next? Neem contact op met Ruud Stassen r.stassen@ink.nl.

EFQM model

Nieuw EFQM-model voor organisatieontwikkeling gelanceerd

Op 23 oktober, tijdens het EFQM-Forum in Helsinki, is het nieuwe EFQM-model gelanceerd. Dit model biedt een alles omvattend framework voor organisatieontwikkeling.

Het helpt bij het verbeteren van prestaties, maar ook bij het realiseren van veranderingen die cruciaal zijn voor de toekomst. Het nieuwe model is opgebouwd uit de elementen Richting, Uitvoering en Resultaten. Accenten liggen op leiderschap en cultuur, prestatieverbetering, transformatie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en natuurlijk op de toekomst!

Het nieuwe EFQM-model is gebaseerd op een uitgebreide survey, waaraan 1.200 respondenten uit meer dan 40 landen hebben bijgedragen. Daarnaast zijn meer dan 60 leiders uit een groot aantal branches geïnterviewd en is het model verrijkt met de opbrengsten uit EFQM-expertgroepen met vertegenwoordigers uit de profit- en non profitsector en wetenschappers.

Vóór de lancering hebben 24 organisaties het model getest op bruikbaarheid. Zij vertegenwoordigen o.a. de industrie, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, lokale overheid, politie en veiligheid, luchtvaart en nutsbedrijven.

Vul onderstaand uw gegevens in om de uitgebreide toelichting op het EFQM-model te downloadenSymposium Excellent Ondernemen in de 21e eeuw

Op 28 november, tijdens het INK-NEN evenement Excellent Ondernemen in de 21e eeuw, wordt het nieuwe EFQM-model toegelicht. De drie keynote sprekers richten zich op de transformatie en innovatie en het leiderschap, die in het nieuwe EFQM-Model zo’n belangrijke plaats innemen. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan de manier waarop het nieuwe EFQM-model een inspiratiebron vormt voor INK Next. Ook in gesprek over excellent ondernemen? Schrijf je dan nu nog in voor het symposium ‘Excellent Ondernemen in de 21e eeuw’.

NEN-INK evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’

Kom op donderdag 28 november 2019 naar het NEN-INK evenement en ga in gesprek met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

Op 28 november a.s. organiseert NEN-INK het evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’. Dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

In de kwaliteitswereld rommelt het…..in positieve zin. In tal van organisaties wordt gekeken naar nieuwe aanpakken voor organisatieontwikkeling, vanuit het besef dat de wereld onder andere door digitalisering en netwerksamenwerking drastisch verandert.

Deze veranderingen heeft de European Foundation for Quality Management vervat in een nieuw model (EFQM Model 2020). Dit model is tot stand gekomen op basis van 1.200 surveys, 60 interviews met topmanagers, en ruim 20 tests in organisaties. Op 28 november presenteren we het nieuwe EFQM Model als belangrijke inspiratiebron.

Om te komen tot excellent ondernemen in de 21e eeuw is er echter meer nodig dan een nieuw model. Onder de noemer INK Next startte het INK-netwerk al met om een ontwikkelrichting naar excellent ondernemen te schetsen. INK Next is tevens de drager geworden van de samenwerking tussen INK en NEN. We presenteren het traject van co-creatie INK Next dat we samen met de netwerken van beide organisaties in 2020 willen inzetten om tot kaders, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw te komen.

Tijdens het event dagen drie thought leaders ons alvast uit om een start te maken met nadenken over dat excellent ondernemen. Innovatie, leiderschap en veranderkracht staan centraal. Hun bijdrage wordt hieronder nader toegelicht.

In het afrondende rondetafelgesprek verkennen we met u welke andere thema’s en beelden er boven komen als we denken aan excellent ondernemen in de 21e eeuw. En uiteraard dagen we u uit en roepen we u op om in 2020 mee te doen aan INK Next.  

Programma

Het herziene EFQM-model wordt eind oktober 2019 gepubliceerd en tijdens dit evenement toegelicht. De grote veranderingen in het model zijn aanleiding voor het herzien van INK naar INK-Next. Belangrijke thema’s die een rol zullen spelen bij deze herziening zijn innovatie, leiderschap en verandermanagement. Tijdens het evenement zijn er drie inspirerende sprekers die hun visie geven op deze drie thema’s.

Tijdens de afsluitende rondetafelsessie geven de sprekers, samen met experts uit het veld, hun visie op INK-next.

Keynote speakers

Frans Nauta is de founder van ClimateLaunchpad, ‘s werelds grootste competitie voor business ideeën die een antwoord geven op klimaatverandering. Hij is visiting scholar aan de Haas School of Business UC Berkeley in Californië en verbonden als fellow aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij onder andere de founder van Stichting Nederland Kennisland, secretaris van het Innovatieplatform van de Nederlandse minister-president.

Frans schetst the big picture over innovatie en algemene ontwikkelingen

Janne Vereijken, oprichter en eigenaar van de onderneming Spring Company en uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2018

“In het bedrijfsleven wordt innovatie steeds meer als must gezien. Maar voor veel organisaties is het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Hoe organiseer en stimuleer je innovatie? Hoe creëer je de juiste randvoorwaarden en cultuur?”

Janne Vereijken gaat samen met de deelnemers deze vragen beantwoorden.

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij kerndocent Change Management bij de MBA Healthcare Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam). Sinds 2004 is hij managing partner van TEN HAVE Change Management.

Als organisatieadviseur adviseert hij directies en raden van bestuur van grote en middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties over strategie-implementatie, organisatieverandering, organisatieontwerp, het besturen van organisaties en het ontwikkelen van managers.

Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence.

Samenwerkingsverband NEN & INK

De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Deze borrel staat in het teken van de samenwerking van INK en NEN. Ook viert INK zijn 25-jarig bestaan. 

 

NEN en INK slaan de handen ineen

Onder de noemer INK Next gaan INK en NEN vanaf 1 juli 2019 werken aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next beoogt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen te bieden.

Organisaties staan onder toenemende druk om flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dat vraagt om een integrale kijk op behoeften van belanghebbenden en op eigen kracht en kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Tussen borgen én bewegen. Tussen verankeren én veranderen. Inspirerend leiderschap is nodig. Een cultuur waarin geleerd wordt van feedback, maar ook ruimte is voor verbeeldingskracht. Om kansen voor de toekomst te zien. Om met volle energie te werken aan maatschappelijk betekenisvolle organisaties.

Het besluit tot samenwerking komt voort uit het feit, dat wereldwijd meer dan 1.000.000 organisaties beschikken over een ISO 9001-certificaat. Velen daarvan zien deze norm als een opstap naar groei en excellent ondernemerschap. In breder perspectief biedt de High Level Structure als basis voor alle ISO-managementsysteemnormen een goede basis voor groei naar excellent ondernemerschap. INK / EFQM zijn al 25 jaar een begrip als het gaat om het ondersteunen van organisaties naar excellence. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan kansen voor een nieuw initiatief.

Stichting NEN

NEN draagt met normalisatie en innovatie bij aan de ordening, veiligheid en duurzaamheid in een steeds complexer wordende samenleving, zodat bedrijfs- en maatschappelijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Stichting INK

logo ink next 2748 plus outlines

INK ondersteunt profit en non-profit organisaties in hun bedrijfsvoering naar business excellence, zodat de betrokken organisatie veerkracht en continuïteit ontwikkelen en samen met alle belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde van hun onderneming.

Meer informatie

Neem contact op met:

NEN Klantenservice telefoon 015 – 26 90 391

INK telefoon 088 – 12 66 888 of e-mail ink@ink.nl

Workshop: ‘Co-creëren in netwerken’

 

 

Ambities waarmaken vergt steeds vaker samenwerking tussen mensen uit verschillende organisaties. Relaties bouwen, sturen op gezamenlijke ambitie, procedures hanteren die organisatiegrenzen overbruggen en het normaal vinden om elkaar op te zoeken. In deze workshop worden de succesfactoren voor het co-creëren in ketens en netwerken geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook uw eigen case komt aan bod. Een mooie gelegenheid om samen met partners te verkennen hoe u samenwerking kunt inrichten. Tevens is een scan beschikbaar om reeds bestaande samenwerkingen te evalueren.

Datum en tijd: 19 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
Kosten: € 295

Inschrijven: Klik hier voor het inschrijfformulier

EFQM-Forum 2018, 18th-19th of October

 

Date: 18th-19th October, Vienna

 • 18th October classical plenary setting, speeches + discussion (Hofburg)
 • 18th October Dinner + Award Ceremony, dinner (Sophiensäle) – music, emotions, celebration – to create an unforgettable event for the winners
 • 19th October split in different venues learning events, deep knowledge transfer

Expected # Participants

350 – 400 Participants for the Forum 1st day
500 Participants for the Dinner
300 Participants for the Forum 2nd day
The event is organized and managed by EFQM and Quality Austria – following the agreement with clear understanding of tasks and responsibilities.
AIM as PCO supports the event with certain defined tasks.

For more information:

EFQM forum program, EFQM Forum

Or click here to download the printable program

OHRA

OHRA

OHRA actieve gebruiker van de INK-kwaliteitsscan

OHRA voerde eind 2017 voor de tweede keer de INK-kwaliteitsscan uit. Het sluitstuk van de jaarplancyclus. Deelnemers uit verschillende geledingen van de organisatie gaven hun oordeel over de organisatie. Maurice Koopman, directeur OHRA aan het woord: ‘We kunnen zien of we de voorgenomen acties hebben opgepakt en onze ambities hebben waargemaakt. Het feit dat de scan voor de tweede keer werd uitgevoerd, maakt meting van de vooruitgang mogelijk. Het gaf enorme voldoening om te zien dat we op onderwerpen waar we echt op hadden ingezet, ook daadwerkelijk flink vooruit zijn gegaan. We benutten de scan ook om het INK-denken in de organisatie te versterken. Je maakt bewust de PDCA-cyclus rond. De samenhang tussen inspanningen en resultaten wordt toch weer even voor iedereen helder.’
In de Monthly Business Review (MBR)-bespreking met de directie van NN Non Life wordt een rapportage op basis van het INK model vast op de agenda geplaatst om de voortgang van de sturing op strategie en de daarbij behorende parameters te volgen.

Uit de resultaten van de scan blijkt dat:

 • het vertrouwen van bestuurders in OHRA fors is toegenomen (aandachtsgebied Bestuur en financiers);
 • wederom een verbetering is bereikt in het systeem en de scores van klanttevredenheid (aandachtsgebied Klanten en partners);
 • medewerkers meer ruimte ervaren om zelf verbeteringen door te voeren(aandachtsgebied Medewerkers);
 • de ontwikkeling van scrum en agile technieken de flexibiliteit van de organisatie hebben vergroot (aandachtsgebied Leiderschap).

De INK-kwaliteitsscan in 6 stappen:

 1. Bepaal de organisatiescope;
 2. Bepaal een groep deelnemers die samen de organisatie overzien;
 3. Stel vooraf vast of je verschillen in perspectief wilt analyseren door subgroepen te onderscheiden;
 4. Laat de deelnemers de web based scan individueel invullen;
 5. Laat een eerste analyse uitvoeren door het INK;
 6. Bespreek de resultaten en vervolgacties , waarbij drie vragen centraal staan:
  • Wat zijn onze sterke punten en kunnen we die beter benutten?
  • Wat zijn gebieden voor verbetering en verdient het prioriteit die nu aan te pakken?
  • Hoe komt het dat we sommige onderwerpen zo verschillend beoordelen?