netwerk

NEN-INK evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’

Kom op donderdag 28 november 2019 naar het NEN-INK evenement en ga in gesprek met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

Op 28 november a.s. organiseert NEN-INK het evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’. Dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

In de kwaliteitswereld rommelt het…..in positieve zin. In tal van organisaties wordt gekeken naar nieuwe aanpakken voor organisatieontwikkeling, vanuit het besef dat de wereld onder andere door digitalisering en netwerksamenwerking drastisch verandert.

Deze veranderingen heeft de European Foundation for Quality Management vervat in een nieuw model (EFQM Model 2020). Dit model is tot stand gekomen op basis van 1.200 surveys, 60 interviews met topmanagers, en ruim 20 tests in organisaties. Op 28 november presenteren we het nieuwe EFQM Model als belangrijke inspiratiebron.

Om te komen tot excellent ondernemen in de 21e eeuw is er echter meer nodig dan een nieuw model. Onder de noemer INK Next startte het INK-netwerk al met om een ontwikkelrichting naar excellent ondernemen te schetsen. INK Next is tevens de drager geworden van de samenwerking tussen INK en NEN. We presenteren het traject van co-creatie INK Next dat we samen met de netwerken van beide organisaties in 2020 willen inzetten om tot kaders, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw te komen.

Tijdens het event dagen drie thought leaders ons alvast uit om een start te maken met nadenken over dat excellent ondernemen. Innovatie, leiderschap en veranderkracht staan centraal. Hun bijdrage wordt hieronder nader toegelicht.

In het afrondende rondetafelgesprek verkennen we met u welke andere thema’s en beelden er boven komen als we denken aan excellent ondernemen in de 21e eeuw. En uiteraard dagen we u uit en roepen we u op om in 2020 mee te doen aan INK Next.  

Programma

Het herziene EFQM-model wordt eind oktober 2019 gepubliceerd en tijdens dit evenement toegelicht. De grote veranderingen in het model zijn aanleiding voor het herzien van INK naar INK-Next. Belangrijke thema’s die een rol zullen spelen bij deze herziening zijn innovatie, leiderschap en verandermanagement. Tijdens het evenement zijn er drie inspirerende sprekers die hun visie geven op deze drie thema’s.

Tijdens de afsluitende rondetafelsessie geven de sprekers, samen met experts uit het veld, hun visie op INK-next.

Keynote speakers

Frans Nauta is de founder van ClimateLaunchpad, ‘s werelds grootste competitie voor business ideeën die een antwoord geven op klimaatverandering. Hij is visiting scholar aan de Haas School of Business UC Berkeley in Californië en verbonden als fellow aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij onder andere de founder van Stichting Nederland Kennisland, secretaris van het Innovatieplatform van de Nederlandse minister-president.

Frans schetst the big picture over innovatie en algemene ontwikkelingen

Janne Vereijken, oprichter en eigenaar van de onderneming Spring Company en uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2018

“In het bedrijfsleven wordt innovatie steeds meer als must gezien. Maar voor veel organisaties is het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Hoe organiseer en stimuleer je innovatie? Hoe creëer je de juiste randvoorwaarden en cultuur?”

Janne Vereijken gaat samen met de deelnemers deze vragen beantwoorden.

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij kerndocent Change Management bij de MBA Healthcare Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam). Sinds 2004 is hij managing partner van TEN HAVE Change Management.

Als organisatieadviseur adviseert hij directies en raden van bestuur van grote en middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties over strategie-implementatie, organisatieverandering, organisatieontwerp, het besturen van organisaties en het ontwikkelen van managers.

Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence.

Samenwerkingsverband NEN & INK

De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Deze borrel staat in het teken van de samenwerking van INK en NEN. Ook viert INK zijn 25-jarig bestaan.