Artikelen door Stichting INK

Nieuw EFQM-model voor organisatieontwikkeling gelanceerd

Op 23 oktober, tijdens het EFQM-Forum in Helsinki, is het nieuwe EFQM-model gelanceerd. Dit model biedt een alles omvattend framework voor organisatieontwikkeling. Het helpt bij het verbeteren van prestaties, maar ook bij het realiseren van veranderingen die cruciaal zijn voor de toekomst. Het nieuwe model is opgebouwd uit de elementen Richting, Uitvoering en Resultaten. Accenten […]

NEN-INK evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’

Kom op donderdag 28 november 2019 naar het NEN-INK evenement en ga in gesprek met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

Op 28 november a.s. organiseert NEN-INK het evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’. Dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld.

In de kwaliteitswereld rommelt het…..in positieve zin. In tal van organisaties wordt gekeken naar nieuwe aanpakken voor organisatieontwikkeling, vanuit het besef dat de wereld onder andere door digitalisering en netwerksamenwerking drastisch verandert.

Deze veranderingen heeft de European Foundation for Quality Management vervat in een nieuw model (EFQM Model 2020). Dit model is tot stand gekomen op basis van 1.200 surveys, 60 interviews met topmanagers, en ruim 20 tests in organisaties. Op 28 november presenteren we het nieuwe EFQM Model als belangrijke inspiratiebron.

Om te komen tot excellent ondernemen in de 21e eeuw is er echter meer nodig dan een nieuw model. Onder de noemer INK Next startte het INK-netwerk al met om een ontwikkelrichting naar excellent ondernemen te schetsen. INK Next is tevens de drager geworden van de samenwerking tussen INK en NEN. We presenteren het traject van co-creatie INK Next dat we samen met de netwerken van beide organisaties in 2020 willen inzetten om tot kaders, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen in de 21e eeuw te komen.

Tijdens het event dagen drie thought leaders ons alvast uit om een start te maken met nadenken over dat excellent ondernemen. Innovatie, leiderschap en veranderkracht staan centraal. Hun bijdrage wordt hieronder nader toegelicht.

In het afrondende rondetafelgesprek verkennen we met u welke andere thema’s en beelden er boven komen als we denken aan excellent ondernemen in de 21e eeuw. En uiteraard dagen we u uit en roepen we u op om in 2020 mee te doen aan INK Next.  

Programma

Het herziene EFQM-model wordt eind oktober 2019 gepubliceerd en tijdens dit evenement toegelicht. De grote veranderingen in het model zijn aanleiding voor het herzien van INK naar INK-Next. Belangrijke thema’s die een rol zullen spelen bij deze herziening zijn innovatie, leiderschap en verandermanagement. Tijdens het evenement zijn er drie inspirerende sprekers die hun visie geven op deze drie thema’s.

Tijdens de afsluitende rondetafelsessie geven de sprekers, samen met experts uit het veld, hun visie op INK-next.

Keynote speakers

Frans Nauta is de founder van ClimateLaunchpad, ‘s werelds grootste competitie voor business ideeën die een antwoord geven op klimaatverandering. Hij is visiting scholar aan de Haas School of Business UC Berkeley in Californië en verbonden als fellow aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij onder andere de founder van Stichting Nederland Kennisland, secretaris van het Innovatieplatform van de Nederlandse minister-president.

Frans schetst the big picture over innovatie en algemene ontwikkelingen

Janne Vereijken, oprichter en eigenaar van de onderneming Spring Company en uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2018

“In het bedrijfsleven wordt innovatie steeds meer als must gezien. Maar voor veel organisaties is het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Hoe organiseer en stimuleer je innovatie? Hoe creëer je de juiste randvoorwaarden en cultuur?”

Janne Vereijken gaat samen met de deelnemers deze vragen beantwoorden.

Wouter ten Have is organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij kerndocent Change Management bij de MBA Healthcare Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam). Sinds 2004 is hij managing partner van TEN HAVE Change Management.

Als organisatieadviseur adviseert hij directies en raden van bestuur van grote en middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties over strategie-implementatie, organisatieverandering, organisatieontwerp, het besturen van organisaties en het ontwikkelen van managers.

Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence.

Samenwerkingsverband NEN & INK

De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Deze borrel staat in het teken van de samenwerking van INK en NEN. Ook viert INK zijn 25-jarig bestaan. 

 

NEN en INK slaan de handen ineen

Onder de noemer INK Next gaan INK en NEN vanaf 1 juli 2019 werken aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next beoogt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen te bieden.

Organisaties staan onder toenemende druk om flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dat vraagt om een integrale kijk op behoeften van belanghebbenden en op eigen kracht en kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Tussen borgen én bewegen. Tussen verankeren én veranderen. Inspirerend leiderschap is nodig. Een cultuur waarin geleerd wordt van feedback, maar ook ruimte is voor verbeeldingskracht. Om kansen voor de toekomst te zien. Om met volle energie te werken aan maatschappelijk betekenisvolle organisaties.

Het besluit tot samenwerking komt voort uit het feit, dat wereldwijd meer dan 1.000.000 organisaties beschikken over een ISO 9001-certificaat. Velen daarvan zien deze norm als een opstap naar groei en excellent ondernemerschap. In breder perspectief biedt de High Level Structure als basis voor alle ISO-managementsysteemnormen een goede basis voor groei naar excellent ondernemerschap. INK / EFQM zijn al 25 jaar een begrip als het gaat om het ondersteunen van organisaties naar excellence. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan kansen voor een nieuw initiatief.

Stichting NEN

NEN draagt met normalisatie en innovatie bij aan de ordening, veiligheid en duurzaamheid in een steeds complexer wordende samenleving, zodat bedrijfs- en maatschappelijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Stichting INK

logo ink next 2748 plus outlines

INK ondersteunt profit en non-profit organisaties in hun bedrijfsvoering naar business excellence, zodat de betrokken organisatie veerkracht en continuïteit ontwikkelen en samen met alle belanghebbenden kunnen werken aan groei van waarde van hun onderneming.

Meer informatie

Neem contact op met:

NEN Klantenservice telefoon 015 – 26 90 391

INK telefoon 088 – 12 66 888 of e-mail ink@ink.nl

Workshop: ‘Co-creëren in netwerken’

    Ambities waarmaken vergt steeds vaker samenwerking tussen mensen uit verschillende organisaties. Relaties bouwen, sturen op gezamenlijke ambitie, procedures hanteren die organisatiegrenzen overbruggen en het normaal vinden om elkaar op te zoeken. In deze workshop worden de succesfactoren voor het co-creëren in ketens en netwerken geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook uw eigen […]

13 december 2018 INK Next, nieuw elan voor excellence

Op reis naar de toekomst 13 december 2018

 • Over discussie en dialoog
  Prof. Dr. Rens van Loon
  Hoogleraar Dialogical Leadership aan de School of Humanities and Digital Sciences (Universiteit van Tilburg). 

  Men zegt wel eens: de beste manier om de toekomst te voorspellen, is hem zelf te maken. Samen toekomst maken, waarde creëren. Hoe doe je dat? Welke stijl vergt het van leiders? Of misschien wel van ons allemaal? Gezamenlijke beelden opbouwen, mogelijkheden verkennen. Mensen meenemen. Elkaar beïnvloeden. Leiden én je laten leiden.

  We hebben elkaars verbeeldingskracht hard nodig, zeker wanneer we trendbreuken in onze ontwikkeling zien aankomen. Voor veel organisaties is de toekomst omgeven met grote onzekerheden. De inventarisatie van trends in het kader van INK Next bevestigt dat. Het kunnen voeren van een toekomstgerichte dialoog is dan ook een essentiële kunde.

  Rens van Loon geeft inzicht in wat het van jezelf, van de interactie tussen mensen en van het proces vergt om een toekomstgerichte dialoog te kunnen voeren. Zijn Dialogical Leadership benadering maakt je meer bewust van verschillende stijlen van interactie en de condities waaronder ze kansrijk kunnen worden toegepast.

 • Op reis naar de toekomst, contouren INK Next
  Ruud Stassen
  Counsel INK

  Op basis van onder andere de inventarisatie van trends zijn de contouren van de reis naar de toekomst, naar INK Next geformuleerd. Niet in de vorm van een vaststaand spoorboekje, maar rijp genoeg voor dialoog.

  Hoe ziet de volgende generatie van een model voor organisatieontwikkeling eruit? Het volgende INK-model? Ruim 50 valued professionals, assessors en partners van het INK hebben een start gemaakt met de zoektocht naar INK-next. Inmiddels hebben 150 geïnteresseerden uit het INK-netwerk zich bij hen aangesloten. Samen verkennen zij de belangrijkste trends in de omgeving van organisaties.
  Het INK voedt de dialoog en haalt experts aan boord. Om de effecten van technologische ontwikkeling op organisaties te belichten. Of om nieuwe manieren van sturen en samenwerken te duiden. Wil je meer weten, lees dan hier.

 
De ontvangst is vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur. Eindtijd is 17.00 uur
De bijeenkomst wordt gehouden op Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn.
De kosten voor deelname bedragen € 195,– excl. BTW.
Aanmelden via inschrijfformulier.

EFQM-Forum 2018, 18th-19th of October

  Date: 18th-19th October, Vienna 18th October classical plenary setting, speeches + discussion (Hofburg) 18th October Dinner + Award Ceremony, dinner (Sophiensäle) – music, emotions, celebration – to create an unforgettable event for the winners 19th October split in different venues learning events, deep knowledge transfer Expected # Participants 350 – 400 Participants for the […]

OHRA

OHRA

OHRA actieve gebruiker van de INK-kwaliteitsscan

OHRA voerde eind 2017 voor de tweede keer de INK-kwaliteitsscan uit. Het sluitstuk van de jaarplancyclus. Deelnemers uit verschillende geledingen van de organisatie gaven hun oordeel over de organisatie. Maurice Koopman, directeur OHRA aan het woord: ‘We kunnen zien of we de voorgenomen acties hebben opgepakt en onze ambities hebben waargemaakt. Het feit dat de scan voor de tweede keer werd uitgevoerd, maakt meting van de vooruitgang mogelijk. Het gaf enorme voldoening om te zien dat we op onderwerpen waar we echt op hadden ingezet, ook daadwerkelijk flink vooruit zijn gegaan. We benutten de scan ook om het INK-denken in de organisatie te versterken. Je maakt bewust de PDCA-cyclus rond. De samenhang tussen inspanningen en resultaten wordt toch weer even voor iedereen helder.’
In de Monthly Business Review (MBR)-bespreking met de directie van NN Non Life wordt een rapportage op basis van het INK model vast op de agenda geplaatst om de voortgang van de sturing op strategie en de daarbij behorende parameters te volgen.

Uit de resultaten van de scan blijkt dat:

 • het vertrouwen van bestuurders in OHRA fors is toegenomen (aandachtsgebied Bestuur en financiers);
 • wederom een verbetering is bereikt in het systeem en de scores van klanttevredenheid (aandachtsgebied Klanten en partners);
 • medewerkers meer ruimte ervaren om zelf verbeteringen door te voeren(aandachtsgebied Medewerkers);
 • de ontwikkeling van scrum en agile technieken de flexibiliteit van de organisatie hebben vergroot (aandachtsgebied Leiderschap).

De INK-kwaliteitsscan in 6 stappen:

 1. Bepaal de organisatiescope;
 2. Bepaal een groep deelnemers die samen de organisatie overzien;
 3. Stel vooraf vast of je verschillen in perspectief wilt analyseren door subgroepen te onderscheiden;
 4. Laat de deelnemers de web based scan individueel invullen;
 5. Laat een eerste analyse uitvoeren door het INK;
 6. Bespreek de resultaten en vervolgacties , waarbij drie vragen centraal staan:
  • Wat zijn onze sterke punten en kunnen we die beter benutten?
  • Wat zijn gebieden voor verbetering en verdient het prioriteit die nu aan te pakken?
  • Hoe komt het dat we sommige onderwerpen zo verschillend beoordelen?

INK in de kern

Kijkt u met uw organisatie eens in de spiegel…

U kijkt u zelf recht in de ogen en stelt u zelf de volgende vragen. En u geeft daarop een eerlijk antwoord.
Soms weet u het antwoord en soms ook niet. Soms is de vraag relevant en soms ook niet.
Maar altijd helpen de volgende vragen én uw antwoord u te bezinnen op wat voor u belangrijk is,
welke keuzes u maakt. Hoe het INK-managementmodel u daarbij kan helpen. Daar komen we op terug.

Eerst de vragen…

HOE KLANTGERICHT BENT U?

Spreekt u uw klanten en partners wel eens?
• Weet u wat ze echt belangrijk vinden?
• Weet u wat ze van uw producten en dienstverlening vinden?
• Wat is voor klanten écht van waarde? Weet u waarom ze klant of partner blijven, of juist niet?
• Weet u wie u graag als klant zou willen hebben?

HOE ZIET UW OMGEVING ER OVER VIJF JAAR UIT?

Heeft uw organisatie ideeën over de toekomst?
• Is er markt voor uw producten en diensten?
• Wat zal er veranderd zijn aan de producten en diensten?
• Welke zaken, klanten en partners zijn dan belangrijk?
• Kijkt u verder dan nationale, culturele en traditionele grenzen?
• Staat u open voor de gevolgen van de veranderingen?

HOE STERK IS DE SAMENHANG BINNEN UW ORGANISATIE?

Weet u wat er goed en fout gaat en waarom?
• Lopen zaken zoals belanghebbenden ze graag zien?
• Benutten medewerkers elkaars sterkten, of werken ze langs elkaar heen?
• Hoe goed en slim heeft u activiteiten georganiseerd?
• Verkent en verkleint u risico’s?
• Zijn uw eindresultaten in lijn met uw ambitie en doelstellingen?

HOE BENUT U DE MOGELIJKHEDEN IN UW NETWERK?

Weet u wie uw belangrijkste samenwerkingspartners zijn?
• Kent u hun kwaliteiten?
• Praat u met partners over uw gezamenlijke belangen?
• Benut u kansen om samen sterker te staan?
• Bouwt u aan wederzijds vertrouwen ?
• Is helder wat de resultaten van de samenwerking moeten zijn?
• Deelt u samen in succes?

HOE GOED PRESTEERT U T.O.V. VERGELIJKBARE ORGANISATIES?

Weet u waar uw organisatie goed in is en waar dat uit blijkt?
• Weet u hoe vergelijkbare organisaties presteren?
• Weet u waarom u het beter of minder doet dan andere organisaties?
• Weet u wat het meest belangrijk is als u zich vergelijkt met anderen?
• Weet u of het u kan lukken om bij te blijven, voorop te lopen of in te halen?
• Wat maakt uw organisatie voor anderen uniek?

HOE VERNIEUWEND BENT U?

Weet u wat het wenkend perspectief is voor uw organisatie? 
• Weet u wat u wilt veranderen en met welk doel? 
• Leiden veranderingen tot het resultaat dat u voor ogen had?
• Waarom lukken veranderingen wel of niet?
• Leert uw organisatie van ervaringen van haarzelf of anderen?
• Hoe waarderen anderen de veranderingen?

HOE INSPIREREND BENT U VOOR UW MEDEWERKERS?

Heeft u oprechte belangstelling voor uw medewerkers?
• Weet u wat medewerkers echt belangrijk vinden?
• Weet u waarom medewerkers bij u blijven, of juist niet?
• Hoe kijken ze naar u en wat leren ze van u?
• Wat doet u om de betrokkenheid te maximaliseren?
• Laat u uw waardering voor inzet en resultaten zien?

HOE KIJKEN BESTUURDERS TEGEN U AAN?

Weet u wat uw bestuurder belangrijk vindt?
• Weet u wat uw bestuurder van u vindt?
• Voert u de dialoog over ambities en prestaties?
• Waar merkt u aan dat uw bestuurder u steunt? Hebt u samen een lange termijn visie?
• Welke waarde heeft uw bestuurder voor u?

HOE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IS UW ORGANISATIE?

Weet u op wie en waarop uw activiteiten invloed hebben?
• Gaat u met ieders belangen zorgvuldig om?
• Geeft u daadwerkelijk invulling aan maatschappelijke verantwoordelijkheid?
• Welke thema’s wilt u oppakken vanuit de kwaliteiten van uw organisatie?
• Wat drijft u echt op dit punt?

AMBITIE

Trek uw conclusies uit voorgaande vragen:

Heeft u de competenties, de belanghebbenden en de omgeving goed in beeld? 
Hoe ziet uw toekomstige organisatie eruit?
Weet u in hoofdlijnen wat er moet worden veranderd?
Wat is de ambitie?
Wat is er nodig om deze te bereiken?

Het INK-managementmodel kan helpen uw ambitie te realiseren.