OHRA

OHRA

OHRA actieve gebruiker van de INK-kwaliteitsscan

OHRA voerde eind 2017 voor de tweede keer de INK-kwaliteitsscan uit. Het sluitstuk van de jaarplancyclus. Deelnemers uit verschillende geledingen van de organisatie gaven hun oordeel over de organisatie. Maurice Koopman, directeur OHRA aan het woord: ‘We kunnen zien of we de voorgenomen acties hebben opgepakt en onze ambities hebben waargemaakt. Het feit dat de scan voor de tweede keer werd uitgevoerd, maakt meting van de vooruitgang mogelijk. Het gaf enorme voldoening om te zien dat we op onderwerpen waar we echt op hadden ingezet, ook daadwerkelijk flink vooruit zijn gegaan. We benutten de scan ook om het INK-denken in de organisatie te versterken. Je maakt bewust de PDCA-cyclus rond. De samenhang tussen inspanningen en resultaten wordt toch weer even voor iedereen helder.’
In de Monthly Business Review (MBR)-bespreking met de directie van NN Non Life wordt een rapportage op basis van het INK model vast op de agenda geplaatst om de voortgang van de sturing op strategie en de daarbij behorende parameters te volgen.

Uit de resultaten van de scan blijkt dat:

 • het vertrouwen van bestuurders in OHRA fors is toegenomen (aandachtsgebied Bestuur en financiers);
 • wederom een verbetering is bereikt in het systeem en de scores van klanttevredenheid (aandachtsgebied Klanten en partners);
 • medewerkers meer ruimte ervaren om zelf verbeteringen door te voeren(aandachtsgebied Medewerkers);
 • de ontwikkeling van scrum en agile technieken de flexibiliteit van de organisatie hebben vergroot (aandachtsgebied Leiderschap).

De INK-kwaliteitsscan in 6 stappen:

 1. Bepaal de organisatiescope;
 2. Bepaal een groep deelnemers die samen de organisatie overzien;
 3. Stel vooraf vast of je verschillen in perspectief wilt analyseren door subgroepen te onderscheiden;
 4. Laat de deelnemers de web based scan individueel invullen;
 5. Laat een eerste analyse uitvoeren door het INK;
 6. Bespreek de resultaten en vervolgacties , waarbij drie vragen centraal staan:
  • Wat zijn onze sterke punten en kunnen we die beter benutten?
  • Wat zijn gebieden voor verbetering en verdient het prioriteit die nu aan te pakken?
  • Hoe komt het dat we sommige onderwerpen zo verschillend beoordelen?
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *