Workshop: ‘Co-creëren in netwerken’

 

 

Ambities waarmaken vergt steeds vaker samenwerking tussen mensen uit verschillende organisaties. Relaties bouwen, sturen op gezamenlijke ambitie, procedures hanteren die organisatiegrenzen overbruggen en het normaal vinden om elkaar op te zoeken. In deze workshop worden de succesfactoren voor het co-creëren in ketens en netwerken geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook uw eigen case komt aan bod. Een mooie gelegenheid om samen met partners te verkennen hoe u samenwerking kunt inrichten. Tevens is een scan beschikbaar om reeds bestaande samenwerkingen te evalueren.

Datum en tijd: 19 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
Kosten: € 295

Inschrijven: Klik hier voor het inschrijfformulier

EFQM-Forum 2018, 18th-19th of October

 

Date: 18th-19th October, Vienna

 • 18th October classical plenary setting, speeches + discussion (Hofburg)
 • 18th October Dinner + Award Ceremony, dinner (Sophiensäle) – music, emotions, celebration – to create an unforgettable event for the winners
 • 19th October split in different venues learning events, deep knowledge transfer

Expected # Participants

350 – 400 Participants for the Forum 1st day
500 Participants for the Dinner
300 Participants for the Forum 2nd day
The event is organized and managed by EFQM and Quality Austria – following the agreement with clear understanding of tasks and responsibilities.
AIM as PCO supports the event with certain defined tasks.

For more information:

EFQM forum program, EFQM Forum

Or click here to download the printable program

OHRA

OHRA

OHRA actieve gebruiker van de INK-kwaliteitsscan

OHRA voerde eind 2017 voor de tweede keer de INK-kwaliteitsscan uit. Het sluitstuk van de jaarplancyclus. Deelnemers uit verschillende geledingen van de organisatie gaven hun oordeel over de organisatie. Maurice Koopman, directeur OHRA aan het woord: ‘We kunnen zien of we de voorgenomen acties hebben opgepakt en onze ambities hebben waargemaakt. Het feit dat de scan voor de tweede keer werd uitgevoerd, maakt meting van de vooruitgang mogelijk. Het gaf enorme voldoening om te zien dat we op onderwerpen waar we echt op hadden ingezet, ook daadwerkelijk flink vooruit zijn gegaan. We benutten de scan ook om het INK-denken in de organisatie te versterken. Je maakt bewust de PDCA-cyclus rond. De samenhang tussen inspanningen en resultaten wordt toch weer even voor iedereen helder.’
In de Monthly Business Review (MBR)-bespreking met de directie van NN Non Life wordt een rapportage op basis van het INK model vast op de agenda geplaatst om de voortgang van de sturing op strategie en de daarbij behorende parameters te volgen.

Uit de resultaten van de scan blijkt dat:

 • het vertrouwen van bestuurders in OHRA fors is toegenomen (aandachtsgebied Bestuur en financiers);
 • wederom een verbetering is bereikt in het systeem en de scores van klanttevredenheid (aandachtsgebied Klanten en partners);
 • medewerkers meer ruimte ervaren om zelf verbeteringen door te voeren(aandachtsgebied Medewerkers);
 • de ontwikkeling van scrum en agile technieken de flexibiliteit van de organisatie hebben vergroot (aandachtsgebied Leiderschap).

De INK-kwaliteitsscan in 6 stappen:

 1. Bepaal de organisatiescope;
 2. Bepaal een groep deelnemers die samen de organisatie overzien;
 3. Stel vooraf vast of je verschillen in perspectief wilt analyseren door subgroepen te onderscheiden;
 4. Laat de deelnemers de web based scan individueel invullen;
 5. Laat een eerste analyse uitvoeren door het INK;
 6. Bespreek de resultaten en vervolgacties , waarbij drie vragen centraal staan:
  • Wat zijn onze sterke punten en kunnen we die beter benutten?
  • Wat zijn gebieden voor verbetering en verdient het prioriteit die nu aan te pakken?
  • Hoe komt het dat we sommige onderwerpen zo verschillend beoordelen?