Verslag 28 september 2020 Terugblik INK.next co-creatoren sessie 11 september

Sinds de vorige co-creatorsessie eind juni, heeft het kernteam drie varianten uitgewerkt van de levelstructuur voor het nieuwe INK•next model: een puntsgewijze variant, een uitgebreide omschrijving van de levels per aandachtsgebied en een korte variant.

Voorafgaand aan de co-creatorsessie van 11 september ontvingen de deelnemers deze uitwerkingen. Om de discussie hierover vorm te geven zijn er drie polls opgesteld. Op de vraag: ‘In hoeverre vind je de teksten met beschrijving van de levels sprekend?’ werd verschillend gereageerd. Enkele opmerkingen over de tekst waren dat de teksten nog niet eenduidig zijn en soms een hoog abstractie niveau hebben. Dit wordt opgelost door de redactieslag die nog gemaakt wordt door NEN. Daarnaast komen uit het gesprek verschillende gebruiksbehoeftes naar voren. De één heeft meer behoefte aan de puntsgewijze variant, de ander gebruikt het liefste de lange brief. Het aanbieden van de verschillende varianten als integraal onderdeel van INK•next lijkt dus nuttig. Ook werd de tip gegeven om de teksten visueel te maken, wat zou leiden tot een meer sprekende tekst.

Uit reacties op de tweede vraag: ‘In hoeverre zie je direct een organisatie of afdeling voor je wanneer je de levelbeschrijving leest?’, kon worden uitgelezen dat dit vooral afhangt van hoe je een organisatie bekijkt: top-down of bottom-up. De derde optie was: ‘Dit INK•next model is hét ontwikkelmodel voor business excellence voor de komende tien jaar’. De uitkomsten van deze poll lagen het meeste uit elkaar. Sommigen konden zich hier helemaal niet in vinden, anderen juist wel. De uitleg lag wat minder uit elkaar: ‘Relevant model, past in de tijdsgeest’ vs. ‘De wereld gaat zó snel. Ik zou er nog meer in geloven als INK een levend model wordt waarbij het continu mee evalueert met wat de wereld van ons vraagt.’ De deelnemers waren het met elkaar eens dat het een nuttig model is, maar dat het niet het enige model zou moeten zijn. In het INK•next eindproduct komt ook een hoofdstuk waarin de relatie tot andere modellen wordt toegelicht.

Als tweede onderwerp stond de inhoudsopgave op de agenda. Tijdens de eerdere sprints is de inhoudsopgave met feedback van de co-creatoren opgesteld. Het kernteam legt voor om een deel (hoofdstuk 1, 2 en 3) in een vaste publicatie ter beschikking te stellen en een deel (hoofdstuk 4, 5, en 6) digitaal, via andersoortige kanalen. Dit omdat het ene deel aan veel meer verandering onderhevig is dan het andere. Dit voorstel kan op instemming rekenen van de deelnemers. Er zijn volop ideeën over de invulling van het digitale gedeelte, voortbordurend op het idee om een platform hiervoor op te zetten. Het kernteam gaat de komende periode weer aan de slag om de feedback te verwerken en te zorgen voor een mooi eindproduct op het launching event op 8 december.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *