Publicaties

De filosofie, toepassing en inhoud van het INK/EFQM-model zijn verwoord in praktische publicaties. Deze stellen u in staat om zelf kennis op te doen en het model in uw organisatie toe te passen. Ook leiderschap, risicomanagement, ketensamenwerking en MVO worden belicht.

 Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar ink@ink.nl

INK•next

Een managementgids voor excellent ondernemen heeft als doel organisaties te ondersteunen in het bieden van waarde aan hun belanghebbenden. Business …..

EFQM-model NL

Vanaf het moment dat het EFQM-model verscheen, was het een leidraad voor organisaties in en buiten Europa een leidraad voor de ontwikkeling van een cultuur van verbetering en …..

EFQM-model EN

Since its inception, the EFQM Model has provided a blueprint for organisations across and beyond Europe to develop a culture of improvement and innovation. The model was …..

Samen werken in de keten

Stimulans voor samenwerking in ketens en netwerken. Helder begrippenkader, cases, praktische tools voor analyse en een beproefd workshopformat om samen met potentiële …..

Handleiding Positie en Ambitie bepalen

Praktische Handleiding om de uitgangspositie en de ambitie van uw organisatie te bepalen. Een stappenplan voor een organisatie-diagnose en een set met cruciale vragen per …..

Richting geven en ruimte laten, over leiderschap in organisaties

Leiderschap is in een tijd van verandering, onzekerheid, hoge verwachtingen en morele uitdagingen meer succesbepalend dan ooit. Richting geven, inrichting van de …..

Handreiking ‘Verbeteren en vernieuwen’

Koppeling tussen INK-managementmodel en de Kleurentheorie voor veranderen van de Caluwé en Vermaak. Bij INK-diagnoses ligt de nadruk op het identificeren van …..