INK•next scan: Leidraad op weg naar een excellente organisatie

Excellente organisaties spelen alert in op de ontwikkelingen in hun ecosysteem. Zij verbinden zich met hun belanghebbenden. Laten zich door hun belanghebbenden inspireren om te verbeteren en te innoveren. Zij kennen hun eigen kracht en weten de kracht van anderen in hun ecosysteem te benutten. Zo zijn zij succesvol.

 • De INK•next scan is een leidraad op weg naar een excellente organisatie. De scan maakt tastbaar wat excellentie betekent.
 • De INK•next scan is de opvolger van de INK Positie en Ambitiebepaling en de ontwikkelingsfases. De scan is gebaseerd op het EFQM-model, de opvolger van het INK-model.
 • De INK•next scan is ontwikkeld door INK en NEN in co-creatie met managers en professionals uit profit en non profit organisaties.

Een jaarabonnement op de INK•next scan kost € 445,–. U kunt een abonnement of een proefabonnement aanvragen via deze link.

Een team uit de organisatie vult de scan in. Dat kan het managementteam zijn, maar ook een verander-, of verbeterteam. Elk teamlid krijgt een persoonlijke terugkoppeling. Daarnaast voorziet de scan in een terugkoppeling op teamniveau, waarin gemiddelde scores en de spreiding in beantwoording  tussen de teamleden (anoniem) worden weergegeven. Op deze manier ontstaat er inzicht in de sterkten van de organisatie en in de mogelijk zwakkere kanten, die moeten worden aangepakt. Ook wordt duidelijk over welke onderwerpen een uiteenlopende visie bestaat.
De individuele deelnemers en het team kunnen de onderbouwing van hun scores en hun conclusies ten aanzien van verbeteracties vastleggen in de INK.next scan. Daarmee wordt de scan een nuttig instrument om het verbeterproces te documnteren.

De dialoog in het team over de uitkomsten van de scan biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering en vernieuwing. Het INK en haar kennispartners kunnen deze dialoog faciliteren en de organisatie begeleiden bij de toepassing van INK.next en het EFQM-model. 

De INK.next scan beschrijft business excellence aan de hand van de aandachtsgebieden van het EFQM-model, de opvolger van het INK-model. Dit model is ontwikkeld samen met 2.000 managers en professionals en 60 leiders  uit meer dan 40 landen. Het is eind 2019 gelanceerd en inmiddels in honderden organisatie toegepast.

 • Bewustwording van de aandachtsgebieden waar excellente organisaties op letten
 • Themagerichte analyse
 • Positiebepaling en organisatiediagnose
 • Bepalen van ambities voor de toekomst
 • Strategische (her)oriëntatie
 • Instrument voor verbetering en transformatie
 • Instrument voor besturing
 • Voorbereiding op een EFQM/INK-assessment
 • Biedt concrete vervolgstappen op weg naar business excellence.
 • Biedt het format voor een dialoog in de organisatie over verbeteren en vernieuwen.
 • Stimuleert het ‘van buiten naar binnen kijken’ en het oog hebben voor het ecosysteem waarin de organisatie opereert.
 • Vormt een solde basis voor een strategische (her)oriëntatie.
 • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van je organisatie.
 • Kent een enthousiasmerend dialoog-format voor je management team of veranderteam.
 • Sluit aan bij alle eisen die aan een moderne (jaar)verslaggeving worden gesteld.
 • Maakt een toets op de UN Sustainable Development Goals mogelijk.
 • Is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non profit.

INK•next scan

Het INK heeft in samenwerking met NEN gewerkt aan de nieuwe webtool INK.Next. De webtool is 8 maart 2022 succesvol gelanceerd. Met de webtool kunt u onder meer:

 • Eenvoudig uitnodigingen versturen;
 • Vooraf inzien van de vragenlijst;
 • Eenvoudig resultaten monitoren met duidelijke rapportages;
 • Faciliteren van het verander dialoog.

Wilt u meer leren over INK•next?

Het INK verzorgt trainingen over INK•next en het EFQM-model voor managers en professionals die werken aan de ontwikkeling van hun organisatie. De training Oriëntatie op INK•next en het EFQM-model biedt de basisinformatie over INK•next, de INK•next scan, het EFQM-model en de toepassing van deze instrumenten. In de training Werken met INK•next en het EFQM-model in de praktijk worden deelnemers bij de hand genomen bij het ontwikkelen van een traject op basis van INK•next en/of het EFQM-model voor hun eigen organisatie.