INK-managementmodel

Afdrukken

MODEL

Een aantal karakteristieken van het INK-managementmodel is:

  • de structuur van het model bestaande uit vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’
  • de externe oriëntatie waarbij de vier onderscheiden groepen stakeholders bepalend zijn voor de richting, inrichting en verrichting van de organisatie
  • het is een ‘Rijnlands’ model waarbij de leiding ervoor zorgt dat de belangen van alle stakeholders met elkaar in evenwicht zijn. Dit in tegenstelling tot het Angelsaksische model waarbij het geld een overheersende rol vervult
  • de Plan-Do-Check-Act-cyclus om sturing te geven aan het veranderproces
  • de IMWR-cirkel voor de mensgerichte aspecten
  • het management dat in de vorm van aandachtspunten en vragen wordt uitgedaagd tot een open dialoog en het bereiken van consensus over mogelijke verbeterpunten
  • een systematiek om de huidige positie in punten en/of percentages te bepalen zonder dat er sprake is van criteria waaraan moet worden voldaan

lees meer over de aandachtsgebieden en het INK-managementmodel

PDCA & IMWR

Naast de aandachtsgebieden beslaat het INK-managementmodel de PDCA-cycles (Plan-Do-Check-Act) en de IMWR-cirkel (Inspireren-Mobiliseren- Waarderen-Reflecteren)

lees meer over PDCA en IMWR

Fundamentele kenmerken

Het INK-managementmodel is een praktijkmodel geënt op de structuur en cultuur van succesvolle Europese en, in het bijzonder, Nederlandse organisaties. Profit en non-profit. Het succes van deze organisaties is samen te vatten in de volgende vijf fundamentele kenmerken.

lees meer over de Fundamentele kenmerken

Dimensies

Om een goed oordeel over de kwaliteit van de organisatie te kunnen vormen, bevat het INK-managementmodel een vierdimensionale bril.

lees meer over de Dimensies