Werken aan je eigen professionaliteit.

Kartrekker van verandering zijn in je organisatie is een spannende rol. Je bent dienstbaar aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Tegelijkertijd wordt van je verwacht dat je de rode draad in het veranderproces vasthoudt en ingrijpt als deze verloren dreigt te gaan. Dat je mensen in beweging krijgt en een gezamenlijk denk- en doeproces op gang krijgt. Je moet van alle markten thuis zijn. Je rol is vaak uniek in de organisatie.

Het INK ontmoet deze bevlogen organisatievernieuwers in haar contacten met organisaties. Het INK wil hen de kans geven peers te ontmoeten, te leren van elkaar en samen te werken  aan hun professionaliteit als kartrekker, de organisatievernieuwer. Spreekt dit je aan? Kijk dan hier naar ons Valued professional programma. Drie vrijdagen vol met kennis en ervaring die de kern van je rol raakt. En de gelegenheid tot uitwisseling van ervaring met peers.