Het INK Valued Professional Netwerk

Het INK ontmoet talloze organisaties in beweging. En in deze organisaties ‘Valued Professionals’ zoals jij. Jullie trekken belangrijke veranderprocessen. Jullie lopen als trekkers altijd een paar passen vooruit. Soms is die rol eenzaam. Met wie kun je sparren over je rol? Waar haal je nieuwe inzichten vandaan? Daarvoor kun je terecht bij het INK, jouw partner in excellence.  

Het INK gaat samen met jou als Valued Professional op weg naar excellence. Of je nu manager bent, change agent, HR-partner, strategisch adviseur, financieel manager, of INK-assessor, je hebt met andere Valued professionals gemeen dat je drijvende kracht bent achter strategisch belangrijke vernieuwingen in je organisatie.   

Het INK biedt een netwerk- en ontmoetingsplek, waar je ervaringen kunt delen met peers uit andere organisaties en je perspectief kunt verbreden. Verder word je verzorgt met intervisie en een reeks workshops over thema’s en dilemma’s die je tegenkomt als je gedurfde stappen zet in je organisatie. We bieden state-of-the art kennis en praktische methoden op het gebied van je eigen rol, leiderschap, leren in organisaties, co-creatie met klanten, effectieve processen en de toepassing van AI. Onderwerpen die in het INK-onderzoek naar Topprioriteiten 2024 als meest belangrijk naar voren zijn gekomen. Onderwerpen ook die invulling geven aan aandachtsgebieden van het INK- en EFQM-model.   

Het INK organiseert vier ochtendbijeenkomsten voor het Valued Professional network. De inspirerende workshops zijn gericht op een van de thema’s uit het INK-onderzoek Topprioriteiten 2024 afgesloten met intervisie en een lunch. Aan de bijeenkomst op 28 juni en 13 december is een open seminar gekoppeld waar de Valued Professionals als onderdeel van hun lidmaatschap van het netwerk aan mogen deelnemen. Sterker nog je mag ook als onderdeel van je VP-lidmaatschap een collega meenemen.

Het INK Valued Professional Netwerk

  • Workshops door ervaren professionals uit het veld.  
  • Twee netwerkevenement (open voor anderen) die op 28 juni en 13 december plaatsvinden, met de nadruk op rondetafelgesprekken en leren van de nieuwste inzichten op verschillende gebieden 
  • Een besloten LinkedIn-groep die je samenbrengt met andere experts om te delen, vragen te stellen en samen te werken. 
  • Direct inspelen op de uitdagingen en ontwikkelingen van 2024 om op koers te blijven en een veerkrachtiger organisatie te bouwen.

VP’s leren door:

  • Gevoed te worden met kennis over organisatieontwikkeling.
  • Inspiratie op te doen ook buiten hun sector.
  • Te fungeren als klankbord voor praktische vragen en dilemma’s van peers.
  • Door nieuwe aanpakken te testen, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden.
  • Inzichten in Nederland te verbinden met die in Europa, bijvoorbeeld via EFQM.
  • De waarde van de INK-filosofie te ontdekken en te gebruiken.

Doelgroep: trekkers van veranderprocessen in organisaties

Prijs: € 1.195,– excl. BTW, voor 4 bijeenkomsten in 2024.
T.w.: 28 juni, 13 september, 18 oktober (of 8 november) en 13 december