Samenwerking INK en NEN

Onder de noemer INK Next werken INK en NEN vanaf 1 juli 2019 samen aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next biedt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Met INK.next ondersteunen INK en NEN organisaties in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Als vanuit een allesomvattend kader strategische keuzes moeten worden gemaakt én als standaardisatie bijdraagt aan het robuust maken van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan een nieuw kader, platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Voortgang INK.next

Verslag 24 juni 2020

Woensdag 24 juni jl. vond de derde en tevens laatste co-creator review sessie voor de zomerperiode plaats. Hierbij werd een terugblik gegeven op de laatste periode, een update op het verzette werk en een vooruitblik geworpen op de periode na de zomer.

Stand van zaken

De afgelopen maanden heeft het kernteam hoofdzakelijk gewerkt aan het opstellen en invullen van een maturity matrix op basis van de aandachtsgebieden van het EFQM-model, de inhoudsopgave van het nieuwe INK.next model en het in kaart brengen van relevante (nieuwe) stakeholders.

De laatste weken heeft het kernteam feedback uit de 2e co-creator sessie verwerkt en hebben zij de co-creatoren begeleid bij het invullen van de maturity matrix. Tijdens de vorige sessie is er een onderverdeling gemaakt in aandachtsgebieden per co-creator, om zo de maturity matrix in te gaan vullen. Uit deze invuloefening kwam naar boven dat het detailniveau erg specifiek is en er meer behoefte is aan generieke omschrijvingen per level. Daarnaast werd ook de opmerking gemaakt dat de matrix beter aan zou sluiten op de behoeftes als deze sector specifiek wordt gemaakt. 

Vooruitblik

Een aantal zaken van het Product Backlog (lijst met wensen en eisen van onze stakeholders) blijft nog open staan, o.a. routes door EFQM beschrijven en het uitwerken van een light versie van de maturity matrix. Dit gaan we later bekijken en uitwerken. De items ,die betrekking hebben op het invullen van het INK.next model, zijn opgepakt of lopen. De inhoudsopgave willen we in de zomerperiode verder vorm en invulling gaan geven. Naast de inhoudsopgave wordt er ook verder gewerkt aan de maturity matrix. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor de periode na de zomer: hoe worden de co-creatoren en andere stakeholders betrokken?

In september vindt de volgende co-creator sessie plaats.   

Verslag 13 mei 2020

Op 13 mei jl. waren de co-creators INK.next bijeen. Online wel te verstaan. De co-creators zijn vertegenwoordigers uit profit en non-profit bedrijven en adviseurs, die samen met NEN, INK en INK-partners vormgeven aan INK.next. Op basis van de inbreng van de co-creators uit de eerste bijeenkomst op 20 februari, is het kernteam INK.next aan de slag gegaan.

Op 13 mei heeft het kernteam een aanzet gegeven voor het nieuwe maturity-denken als opvolger van de bekende INK-fases/dimensies. Dit nieuwe maturity denken is, bij wijze van proef, uitgewerkt voor een aantal aandachtsgebieden. Het nieuwe maturity-denken moet uiteindelijk leiden tot een nieuw INK-model. Ook is ingegaan op de relatie tussen de HLS en Business Excellence (INK/EFQM) en de wijze waarop de twee benaderingen elkaar kunnen versterken. De twee benaderingen en het maturity-denken vormen met het EFQM model uiteindelijk de basis tot het nieuwe INK-model: INK.next.

Een greep uit de gespreksonderwerpen

De co-creators opperden de mogelijkheid om ook een light -versie van het model te ontwikkelen voor startende organisaties of voor het MKB. De co-creators waardeerden de voorzet voor het nieuwe maturity-denken, zeker als daar een compacte vorm voor wordt gevonden. Zij vroegen ook aandacht voor de veranderkundige vaardigheden van KAM-managers.