Bedrijfsprofiel:

Rijnconsult helpt organisaties al meer dan 39 jaar om succesvol te veranderen. Ons doel is klanten en hun diensten duurzaam te versterken door ze slimmer te laten (samen)werken.

Opdrachtgevers waarderen onze gedrevenheid en menselijke benadering. Daardoor bouwen we vaak zeer langdurige klantrelaties op en krijgen we een 8,4 als gemiddelde klantwaardering. Dat is de verdienste van onze adviseurs, die in staat zijn om heel pragmatisch complexe situaties begrijpelijk te maken. Zij staan ook voor ú klaar om samen op zoek te gaan naar uw oorspronkelijke doelen. Om deze vervolgens gezamenlijk met u te realiseren. Daarnaast zijn wij een maatschappelijk betrokken bureau met veel aandacht voor duurzaamheid.

Jaarlijks brengen wij onze rijkelijk gevulde magazine Rijnconsult Business Review uit:

  • Tijd voor een nieuwe tijd;
  • Processen;
  • Veelzijdig leiderschap;
  • Netwerkorganisatie.

Belangrijkste proposities:

Netwerkorganiseren
Rijnconsult heeft veel ervaring op het gebied van samenwerken in ketens, netwerken of clusters, Of het nu gaat om het versterken van de regionale economie, het realiseren van transities in zorg of het versnellen van innovaties; het verbeterpotentieel is enorm als er samengewerkt wordt.

Leiderschap
Ook zijn we er trost op dat Rijnconsult elke dag weer mag aanschuiven aan de bestuurstafel of in de boardroom om mee te denken over de vraagstukken waar leiders vandaag en in de toekomst voor staan. De snel veranderende omgeving van organisaties vraagt om wendbaarheid, creativiteit en daadkracht. En dat vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven.

Lean
Onze ervaring leert dat het toepassen van het Lean-instrumentarium alleen een organisatie niet Lean maakt. Iedereen moet ook Lean kunnen denken én handelen. Met onze tools maakt u uw verbeterpotentieel inzichtelijk.

Naast onze adviespraktijk helpen we organisaties ook verder met de bemensing via onze werving-, selectie en interim activiteiten van ons bureau Rieken & Oomen en adviseren we het onderwijs op het gebied van ICT met ons label Rijnconsult Onderwijs & ICT.
Onze aanpak is daarbij altijd pragmatisch en mensgericht, met maatschappelijke relevantie als richtpunt.

Belangrijkste markten/projecten:

Wij werken voor grote Nederlandse organisaties in het bedrijfsleven en de (semi-)overheid. Wij zijn goed ingevoerd in de dynamiek van sectoren als gemeenten, agri & food, real-estate, zorg en onderwijs.

Enkele klantuitspraken:

  • ‘Wij hebben de dienstverlening aan onze burgers aanzienlijk verbeterd en de kosten teruggebracht, door ‘lean’ te leren kijken.’  Maarten van Beek, Gemeentesecretaris Westland.
  • ‘Een optimale ketensamenwerking bestaat uit de juiste kennis, het durven delen en daardoor allemaal sterker worden. Maar wel klantgericht!’Jan Zegwaard, Managing Partner Commerce Greenco.
  • ‘We hebben als manager nu meer inzicht in onze eigen kwaliteiten en weten hoe we meer sturing kunnen geven aan veranderingen.’ Martijn Heijnen, Sectorhoofd JGZ, CJG Rijnmond.
  • ‘De strategie van Leading, Thinking en Tooling heeft ons geholpen om slimmer en sneller te werken.’ Peter ter Horst, CFO Teijin Aramid.

Samenwerking met het INK:

Rijnconsult is al jaren actief kennispartner van het INK. Naast betrokkenheid bij assessments en het trainen van auditors hebben we diverse toepassingen van het INK-managementmodel ontwikkeld samen met het INK. Recent hebben we het INK-managementmodel toegepast in de context van verwaarloosde organisaties met bijbehorende bestuurlijke problematiek. We hebben de toepassing van INK-managementmodel in keten- en netwerksamenwerking verder doorontwikkeld, onder andere in de vorm van een handleiding en workshop. De combinatie van Lean Management en INK-managementmodel is aardig verwoord in het volgende artikel: Kwaliteit in bedrijf

Contactpersoon: Bas van der Velde

Contactgegevens:

Rijnconsult

Bezoekadres:

Courtyard Building
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

Postadres:

Postbus 233
3990 GA Houten

Telefoon: 030 298 42 50

[email protected]
www.rijnconsult.nl