Bedrijfsprofiel:

Flycatcher is een full-service onderzoeksbureau, onze slimme onderzoekers en innovatieve IT-ers zorgen ervoor dat u de informatie krijgt waar u verder mee kunt.

Ons uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte, beleidsrelevante en pragmatische informatie.

Belangrijkste proposities:

  • Research: onderzoek voor zowel profit als non-profit organisaties op het gebied van onder andere imago-onderzoek, klantonderzoek, werkbelevingsonderzoek, consumentenonderzoek en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
  • Academic Support Centre: helpt onderzoekers van overheden, kennisinstituten, universiteiten en bedrijven met de uitvoering van onderzoek. Het kan gaan om het hele traject of delen ervan, maar ook om advies of statistische analyses.
  • Research Intelligence: de technische kant van het verhaal. We beschikken over unieke geavanceerde survey software die alle wensen en alle talen aan kan. Resultaten geven we weer in interactieve dashboards. Onze IT-ers werken nauw samen met onze onderzoekers en houden altijd uw vraag en uw einddoel in het oog.

Belangrijkste markten of kenmerkende projecten:

Flycatcher werkt voor grote en kleine opdrachtgevers, nationaal en internationaal. Van profit tot non-profit, van bedrijfsleven en media tot overheidsinstellingen en wetenschappelijke instituten, iedereen kan bij ons terecht.

Flycatcher bestrijkt een breed onderzoeksveld: van communicatieonderzoek tot tevredenheidsonderzoek. Onderzoek kan uitgevoerd worden onder iedere denkbare groep, zoals consumenten, medewerkers, studenten, bezoekers, burgers, klanten of patiënten.

Samenwerking met het INK:

Flycatcher werkt als kennispartner op twee vlakken nauw samen met het INK:

  • Samen ontwikkelen we diverse digitale scans zoals de INK kwaliteitsscan, de scan Service Excellence en de scan Keten- en partnersamenwerking binnen de aandachtsgebieden van het INK/EFQM-managementmodel. Flycatcher bewaakt de inhoudelijke en methodologische kwaliteit en verzorgt de technische ondersteuning en rapportages.
  • Ons praktische maar wetenschappelijk gefundeerde werkbelevingsonderzoek past uitstekend in een aanpak van organisatieontwikkeling op basis van het INK/EFQM-managementmodel. De aspecten waar aandacht aan wordt geschonken, de samenhang die zichtbaar wordt gemaakt en het PDCA-denken borgen dat.

Contactpersoon: Pleun Aardening

Contactgegevens:

Flycatcher Internet Research

Bezoekadres:
La Fortezza
Avenue Céramique 1
6221 KV Maastricht

Postadres:
Postbus 380
6200 AJ  Maastricht

Telefoon: +31 (0)43 326 29 92

[email protected]
www.flycatcher.eu