Op 15 september 1988 kwamen 14 Europese leiders samen met Jacques Delors. Zij ondertekenden een ‘letter of intent’ tot oprichting van een Europese stichting met als doel de concurrentiekracht van Europese ondernemingen te vergroten. EFQM werd opgericht in oktober 1989 toen de CEO’s van 67 Europese ondernemingen met de ondertekening van het EFQM Policy Document zich committeerden aan de missie en visie van EFQM. Onder de vleugels van EFQM ontwikkelde een team van experts uit industrie en wetenschap het EFQM Excellence Model, een integraal managementmodel dat kan worden toegepast in alle organisaties, ongeacht omvang of branche. Het model werd in eerste instantie gebruikt voor de beoordeling van organisaties voor de European Quality Award in 1992.

EFQM is een onafhankelijke, niet commerciële stichting, gericht op het ondersteunen van haar leden op hu nreis naar een excellente bedrijfsvoering. EFQM richt zich primair op Europa, maar heeft inmiddels een wereldwijd bereik.

Voor meer informatie zie www.efqm.org.

Het INK speelt als National Partner Organisation van EFQM in Nederland een actieve rol in de doorontwikkeling van het EFQM Excellence Model en daaraan gekoppelde instrumenten.