Afdrukken

NETWERK

Het Netwerk is het INK!
Het INK is een echte netwerkorganisatie. Vanaf haar oprichting werken onder haar onafhankelijke, niet commerciële paraplu managers, professionals, wetenschappers en consultants samen aan de ontwikkeling van organisaties. Het INK-bureau faciliteert uitwisseling van kennis en ervaring. Verbindt mensen, zodat zij elkaar kunnen versterken bij het verbeteren en vernieuwen van hun organisaties.

De kracht van het netwerk: manier van kijken en branche-overstijgend.

INK netwerk 2015

 

Toepassers


In nagenoeg alle branches zijn er mensen die werken aan de kwaliteit van hun organisatie met behulp van het INK-managementmodel. Zij worden ondersteund door de publicaties die het INK uitgeeft, volgen trainingen, wonen congressen van het INK bij of maken gebruik van demogelijkheid om telefonisch of via mail voorlichting over het INK te verkrijgen.

Ministeries


Het INK heeft diverse projecten uitgevoerd met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Defensie, het Ministerie Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Brancheorganisaties


Het INK draagt bij aan de ontwikkeling van branche-specifieke benaderingen voor kwaliteitsontwikkeling. Vaak in projectvorm in samenwerking met brancheorganisaties of toetsingsinstanties. Gericht op bewustmaking, of ontwikkeling van branche-specifieke assessments.

Assessoren


Ruim 150 managers, professionals en consultants zijn in de rol van INK-assessor bereid om collega-organisaties vooruit te helpen. Praktijkmensen met een rijke ervaring vanuit verschillende achtergronden. Opgeleid door het INK in het geven van constructieve feedback. Gericht op het bijdragen aan verbetering en vernieuwing.

Valued professionals (VP’s)


Mensen die het verschil kunnen maken in organisaties in beweging. Managers, ‘change agents’, professionals opererend in of in opdracht van directie en bestuur. Trekkers van de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit vak, ambitie en met overtuiging werken zij aan verbetering en vernieuwing. Op persoonlijke titel uitgenodigd door het INK.

Bestuur, jury en bureau


Zie over INK

"Champions"


Een 10-tal Raad van bestuur en directieleden uit profit en non-profit nemen deel aan de INK Ronde tafel. Onder hen winnaars van INK-erkenningen. Zij delen inzichten en ervaringen. Ze geven richting aan kennisontwikkeling van het INK. Zij ondersteunen de initiatieven die het INK ontwikkelt.

Hoogleraren


Het INK zoekt samenwerking met diverse universiteiten, hogescholen en hoogleraren. Op het vlak van organisatieontwikkeling en business excellence in het algemeen, maar ook op specifieke aandachtsgebieden zoals opgenomen in het INK-managementmodel.

Excellente studenten


Het INK houdt een aantal plaatsen beschikbaar op haar symposia en bijeenkomsten voor excellente studenten. Hoogleraren en opleidingen waarmee het INK samenwerkt worden in de gelegenheid gesteld om excellente studenten hiervoor aan te melden.

Kennispartners


Vanaf haar oprichting werkt het INK samen met een aantal adviesbureaus. Zij dragen met hun specifieke inhoudelijke of marktkennis bij aan de kracht van het netwerk. Zij begeleiden organisaties bij de toepassing van het INK-managementmodel. Hun praktijkervaring draagt bij aan de doorontwikkeling van kennis.