Trainingen

Het INK is de bron voor trainingen over het INK-managementmodel en het EFQM-model. Het INK toetst haar inzichten voortdurend aan de praktijk. Ontwikkeling van trainingen vindt deels plaats in samenwerking met de European Foundation for Quality Management (EFQM). INK-trainingen zijn compact, praktijkgericht. De ‘Action learning’-aanpak garandeert direct te verzilveren opbrengsten voor uw organisatie. In de assessor trainingen wordt gewerkt met ‘real life’-cases voor een optimaal leereffect.

INK-docenten zijn zelf manager, of ondernemer. Ze zijn zeer ervaren in kennisoverdracht, coachen van directies en begeleiden van organisaties. Ze zijn ervaren INK/EFQM-assessor.

De trainingen zijn beschikbaar zowel voor open inschrijving als in-company. Voordeel van deelname aan open trainingen is dat cursisten ook leren van elkaars praktijk. De in-company-setting geeft gelegenheid optimaal in te spelen op concrete ontwikkelbehoeften van de eigen organisatie. Tijdens de training worden al concrete stappen gezet in het evaluatie- of verbeterproces van de organisatie. Dit alles in nauw overleg.

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via [email protected], of bel 088-1266888

Ben je klaar voor een nieuwe stap richting uitmuntende bedrijfsvoering?

Onze training biedt je de tools om te groeien met INK•next en het EFQM-model op een creatieve manier. Deze training is speciaal ontworpen om je organisatie te tillen, met begrip van de filosofie en principes achter INK•next en het EFQM-model.

Wat kun je verwachten?
– Kennis van de kernfilosofie en principes achter INK•next en het EFQM-model.
– Inzicht in de bouwstenen van INK•next en het EFQM-model.
– Toegang tot de INK/EFQM Assessor training.

Deze training is geschikt voor medewerkers in grotere organisaties, zoals hogeronderwijsinstellingen, logistieke bedrijven, de gezondheidszorg, en meer.
Mis onze volgende Oriëntatie op INK.next– en het EFQM-model trainingen niet!

Data

Online training: 29 februari en 20 maart – kosten € 595,– excl. BTW
Reguliere training: 18 april en 20 juni – kosten € 695,– excl. BTW

In deze training gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Deelnemers starten met een omgevingsanalyse voor hun organisatie en inventariseren de belangen van stakeholders van hun organisatie. Ze definiëren de bestaansreden van hun organisatie en de waarde die de organisatie aan stakeholders biedt. Van daaruit wordt met behulp van verschillende instrumenten gewerkt aan ontwikkelpunten en concretisering in een (jaar)plan.

 

Voorkennis Praktijkervaring en enige bedrijfskundige kennis helpt.

 

Voor wie

Iedereen die die verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK•next en het  EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning.

Duur 2 dagen van 09.00 tot 17.00 uur

Prijs € 1.250,– p.p. excl. BTW

Data 02 en 16 november

U leert in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020. In de voorbereiding en tijdens de training ‘INK/EFQM assessor’ doorloopt u hetzelfde proces als in een echt INK/EFQM-assessment.
Voorbereiding op de training bestaat uit het analyseren van een ‘real life’-case. Tijdens de training wordt een assessment team gevormd door de deelnemers. U leert consensus te bereiken over de beoordeling van de case-organisatie. U oefent het rapporteren over sterke punten en gebieden voor verbetering. Aan het slot van de training stelt het team een managementletter op, die de belangrijkste bevindingen van het assessment bevat en gericht is op verbetering en vernieuwing.

Organisaties staan onder toenemende druk om flexibeler, adaptiever en sneller in te spelen op behoeften van een steeds bredere groep stakeholders. Dat vraagt om en steeds betere kijk op de behoeften van belanghebbenden en op eigen kracht en kunnen. Dat vergt snel schakelen tussen context, strategie en operatie. Tussen bogen en bewegen. Tussen veranderen en verankeren. Inspirerend leiderschap is nodig. Een cultuur waarin geleerd wordt van feedback, maar waarin ook ruimte is voor verbeeldingskracht. Om kansen voor de toekomst te zien. Om met volle energie te werken aan maatschappelijk betekenisvolle organisaties.

Het nieuwe EFQM Model 2020 beoogt een kader te bieden voor de ontwikkeling van organisaties in zo’n dynamische omgeving. Externe assessments vormen een belangrijke impuls voor die organisatieontwikkeling. U leert als deelnemer in teamverband een case-organisatie consistent te beoordelen in een assessment op basis van het EFQM Model 2020.

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via [email protected], of bel 088-1266888.

Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega’s met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een praktijkgerichte docent die naar u toe komt? Dan is een bedrijfstraining voor u interessant.

De open rooster trainingen zijn in korte tijd als standaard of maatwerk bedrijfstraining in te zetten. Bij maatwerk stemmen we de inhoud af op uw organisatie.

 

Onze aanpak


Altijd staan uw leerwensen centraal. In een persoonlijk intakegesprek nemen we de tijd om de wensen van uw organisatie in kaart te brengen. Uw docent zal, in geval van maatwerk, het programma met u bepalen. U bepaalt waar we de bedrijfstraining uitvoeren. Dit kan bij u op kantoor of op een inspirerende buitenlocatie. Na afloop beschikken uw medewerkers over concrete handvatten voor de juiste toepassing.

LEERGANG

Organisatieontwikkeling met INK.next/EFQM-model

In deze leergang gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap
In deze leergang gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Doelstelling van de INK-filosofie en INK•next is organisaties te ondersteunen bij het bereiken van een excellente bedrijfsvoering (business excellence).  INK•next bevat hiervoor de aandachtsgebieden: Inspirerend leiderschap, resultaatgerichtheid, bouwen op vertrouwen, samenwerken en continu verbeteren en vernieuwen. Interne assessments kunnen een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de balans tussen borgen en bewegen. Tussen interne gerichtheid en focus op stakeholders. Hoe kunnen we leren van onze huidige situatie op weg naar excellence? En hoe kunnen we dat doen zonder in een compliance-modus te vervallen? De skills hiervoor verwerft u in de laatste module.

Opbouw van de leergang
De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject. Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingsdagen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Voor wie
Iedereen die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK.next en het EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning en het model ook willen gebruiken voor het beoordelen ervan. Ervaren lijn- en stafmanagers en (senior) consultants met basiskennis van het INK.next en het EFQM-model. Interne en externe auditoren die meer strategisch, ontwikkelings- en toekomstgericht willen assessen.

Duur Deze leergang bestaat uit 3 trainingen.

  1. Oriëntatie op INK.next en het EFQM-model
  2. Werken met het INK.next en het EFQM-model in de praktijk
  3. INK Interne Assessor

Prijs € 3.745,– p.p. excl. BTW

Heeft u meerdere cursisten (>4) of wilt u deze training ‘op maat’ of op uw locatie?

Vraag hier informatie aan over de mogelijkheden 

Data en locaties Neem contact met ons op voor de actuele data van deze trainingen.

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via [email protected], of bel 088-1266888