Intro

Het INK is de bron voor trainingen over het INK-managementmodel en het EFQM-model. Het INK toetst haar inzichten voortdurend aan de praktijk. Ontwikkeling van trainingen vindt deels plaats in samenwerking met de European Foundation for Quality Management (EFQM). INK-trainingen zijn compact, praktijkgericht. De ‘Action learning’-aanpak garandeert direct te verzilveren opbrengsten voor uw organisatie. In de assessor trainingen wordt gewerkt met ‘real life’-cases voor een optimaal leereffect.

INK-docenten zijn zelf manager, of ondernemer. Ze zijn zeer ervaren in kennisoverdracht, coachen van directies en begeleiden van organisaties. Ze zijn ervaren INK/EFQM-assessor.

De trainingen zijn beschikbaar zowel voor open inschrijving als in-company. Voordeel van deelname aan open trainingen is dat cursisten ook leren van elkaars praktijk. De in-company-setting geeft gelegenheid optimaal in te spelen op concrete ontwikkelbehoeften van de eigen organisatie. Tijdens de training worden al concrete stappen gezet in het evaluatie- of verbeterproces van de organisatie. Dit alles in nauw overleg.

U wilt een gedegen aanpak ontwikkelen voor kwaliteitsmanagement in uw organisatie. U wilt inzicht krijgen in verschillende benaderingen en verkennen wat het INK-managementmodel/EFQM Excellence model u kan opleveren.

Lees meer:

U wilt een goed beeld opbouwen van de kwaliteit van uw organisatie. Met inzicht in sterke punten en kansen voor verbetering. U wilt een toelichting op evaluatietechnieken als Positie en Ambitie bepalen en de INK-kwaliteitsscan.

Lees meer:

U wilt zich formeel kwalificeren als INK/EFQM-assessor. Of in staat zijn het INK/EFQM-model optimaal in te zetten als beoordelings-, feedback en ontwikkelkader voor uw organisatie. Diepgaande kennis verwerven aan de hand van een ‘real life’-case.

Lees meer:

Als team wilt u uw organisatie ontwikkelen met behulp van het INK/EFQM-model. Gebruik makend van de ervaringen van organisatie die u daarin zijn voorgegaan. Stap voor stap begeleiding bij de ontwikkeling van een eigen traject. Voorbereiding op Europese erkenning Committed to Excellence.

Lees meer:

Het INK/EFQM-model gebruiken om op weg naar excellence samenhang en integraliteit verder te verbeteren. Begeleiding bij het opstellen van een EFQM Management Document. Voorbereiding op een aanmelding voor een Europese erkenning Recognised for Excellence.

Lees meer: