Training

Het INK is de bron voor trainingen over het INK-managementmodel en het EFQM-model. Het INK toetst haar inzichten voortdurend aan de praktijk. Ontwikkeling van trainingen vindt deels plaats in samenwerking met de European Foundation for Quality Management (EFQM). INK-trainingen zijn compact, praktijkgericht. De ‘Action learning’-aanpak garandeert direct te verzilveren opbrengsten voor uw organisatie. In de assessor trainingen wordt gewerkt met ‘real life’-cases voor een optimaal leereffect.

INK-docenten zijn zelf manager, of ondernemer. Ze zijn zeer ervaren in kennisoverdracht, coachen van directies en begeleiden van organisaties. Ze zijn ervaren INK/EFQM-assessor.

De trainingen zijn beschikbaar zowel voor open inschrijving als in-company. Voordeel van deelname aan open trainingen is dat cursisten ook leren van elkaars praktijk. De in-company-setting geeft gelegenheid optimaal in te spelen op concrete ontwikkelbehoeften van de eigen organisatie. Tijdens de training worden al concrete stappen gezet in het evaluatie- of verbeterproces van de organisatie. Dit alles in nauw overleg.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-trainingen, stuur dan een mail naar ink@ink.nl

Training

Oriëntatie op INK•next en het EFQM-model

Training

INK / EFQM Assessor

Training

Werken met INK•next en het EFQM-model in de praktijk

Leergang

Organisatieontwikkeling met het INK•next / EFQM-model

Bedrijfstrainingen