Op 23 oktober 2019, tijdens het EFQM Forum in Helsinki, is het nieuwe model van de European Foundation for Excellence (EFQM) gelanceerd. Door zijn actuele inhoud, inzichtelijke data, nieuwe taal en een frisse blik op megatrends, biedt het model een moderne kijk op wat op dit moment wordt verstaan onder excellent ondernemen.

Het model is gebaseerd op een uitgebreide survey onder ruim 2.000 professionals en managers uit meer dan 40 landen. Daarnaast stoelt het op interviews met meer dan 60 leiders uit diverse branches. Voorts op inzichten van EFQM-expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, de profit en non profit sector. Ook vanuit Nederland hebben we aan de ontwikkeling van het nieuwe model bijgedragen.

Vóór de lancering hebben 24 organisaties het model getest op bruikbaarheid. De verscheidenheid in rollen en posities van de betrokken deelnemers en organisaties in het ontwikkelproces heeft enorm bijgedragen aan de relevantie van het nieuwe model.

Uiteraard is het niet bij een actualisering van het ‘oude’ model gebleven. Dat zou geen recht doen aan de nieuwe uitdagingen waar organisaties voor staan. Het nieuwe model is opgebouwd uit drie elementen. Ten eerste Richting, met als aandachtsgebieden Bestaansreden, Visie & Strategie (1) en Organisatiecultuur en Leiderschap (2). Ten tweede Uitvoering, met als aandachtsgebieden Betrekken van belanghebbenden (3), Scheppen van duurzame waarde (4) en het Aanjagen van prestaties en transformatie (5). Ten derde Resultaten, met als aandachtsgebieden Percepties van belanghebbenden (6) en Strategische en operationele prestaties (7).