Werken met INK•next en het EFQM-model in de praktijk

(Onderdeel van de leergang oranisatieontwikkeling met INK•next/EFQM-model) 

In deze training gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Deelnemers starten met een omgevingsanalyse voor hun organisatie en inventariseren de belangen van stakeholders van hun organisatie. Ze definiëren de bestaansreden van hun organisatie en de waarde die de organisatie aan stakeholders biedt. Van daaruit wordt met behulp van verschillende instrumenten gewerkt aan ontwikkelpunten en concretisering in een (jaar)plan.

Voorkennis Praktijkervaring en enige bedrijfskundige kennis helpt.

Doelgroep: Iedereen die die verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan.

Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK•next en het  EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning.

Duur: 2 dagen
van 09.30-17.00 uur

Prijs: € 1.250,– excl. BTW

Neem voor de actuele data contact met ons op