Bedrijfsprofiel
Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits in de publieke sector, verandermanagement en managementcoaching. Het bureau werkt samen met het Zijlstra Center (Vrije Universiteit), het INK en met individuele professionals die hun sporen hebben verdiend in specifieke sectoren in de publieke sector, zoals onderwijs, zorg, veiligheid en gemeenten.

Stevens Consultancy onderscheidt zich door een interactieve werkwijze, appelerend aan het eigen oplossend en lerend vermogen van zowel management als medewerkers. Een goede audit zorgt ervoor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers, management en bestuurders met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo stijgt een audit uit boven de functie van control en wordt het een instrument om te leren en voor ontwikkeling, ook als het gaat om complexe, vaak strategische vraagstukken.

Het bureau kan bogen op jarenlange ervaring en heeft grondige kennis van verschillende modellen voor integrale kwaliteitszorg, organisatiecontrol, organisatiebesturing, leiderschap en verandermanagement.

Belangrijkste proposities

  • Voorzitten en uitvoeren van externe audits, strategic reviews en onderzoeken. Uitvoeren en begeleiden van (interne) auditprogramma’s, inclusief opleiding en coaching van auditoren;
  • Trainingen over public auditing en verandermanagement;
  • Begeleiding en coaching van directie en managementteams bij besturing en verandering van de organisatie;
  • Ontwikkeling van referentiemodellen voor organisatieontwikkeling en verbetering, zoals het Dialoogmodel voor het Kwaliteitscentrum MBO;
  • Onderzoek naar public auditing, compliance, risicomanagement, kwaliteit onderwijs, besturing en governance bij publieke instellingen.

Belangrijkste markten/projecten: 

Overheid, onderwijs, justitie, veiligheid, gezondheidszorg.
Voor recente opdrachtgevers mail naar [email protected]

Samenwerking met het INK:

Ontwikkelen van bedrijfsmodellen, voorzitterschap audits, trainingen op EFQM-gebied.

Contactgegevens:

Stevens Consultancy

Bezoek-/postadres:
Vrijburglaan 40
2051 LD Overveen

Telefoon: 023 525 45 30
Mobiel: 06 533 85 763

[email protected]
www.stevens-consultancy.nl
www.linkedin.com/in/ronaldstevensconsultancy