Bedrijfsprofiel

Stassen Consultancy ondersteunt organisaties in verandering. Om een ontwikkelingsgerichte dialoog tot stand te brengen, verbinding met belanghebbenden te versterken, een strategische koers te bepalen of  om beweging te krijgen in complexe (bestuurlijke) verhoudingen.
Stassen Consultancy beschouwt organisaties als samenwerkingsverbanden tussen mensen, Ook al zijn de doelen van zo’n samenwerkingsverband vastgesteld, ze moeten voortdurend worden getoetst aan de wensen en behoeften van belanghebbenden. Een ontwikkelingsgerichte dialoog houdt volgens Stassen Consultancy in:

 • Starten bij de vraag ‘Waartoe’;
 • Vanuit meerdere perspectieven naar de organisatie kijken;
 • Integraal kijken, in plaat van gefragmenteerd;
 • Aandacht geven aan resultaten én de manier waarop ze tot stand zijn gekomen;
 • Aandacht geven aan leervermogen.

Belangrijkste proposities

 • Begeleiden van integrale ontwikkelingstrajecten in organisaties;
 • Begeleiden en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte assessments;
 • Ontwikkelen van organisaties in complexe bestuurlijke verhoudingen;
 • Coaching van managementteams.

Belangrijkste markten

 • Industrie;
 • Zakelijke dienstverlening;
 • Lokale overheid/gemeenschappelijke regelingen;
 • Veiligheid/justitie;
 • Zorg;
 • Onderwijs.

Samenwerking met het INK

Stassen Consultancy is coördinerend kennispartner van het INK. Stassen Consultancy verzorgt trainingen voor het INK en begeleidt de INK-assessments.

Ruud Stassen is tevens Counsel van het INK en vertegenwoordigt het INK bij de European Foundation for Quality Management.

Contactpersoon: R.J. Stassen

Contactgegevens:

Stassen Consultancy

Bezoek-/postadres:
Thuishaven 11
1186 MD Amstelveen
The Netherlands

Mobiel: +31 (0)6 899 794 82

[email protected]