Netwerk

Het INK is vanaf haar oprichting een echte netwerkorganisatie. Onder haar onafhankelijke, niet-commerciële paraplu werken managers, professionals, wetenschappers en consultants samen aan het ontwikkelen van organisaties. Het INK-bureau faciliteert uitwisseling van kennis en ervaring. Verbindt mensen, zodat zij elkaar kunnen versterken in hun ambities.

Toepassers
In nagenoeg alle branches zijn er mensen die aan de kwaliteit van hun organisatie werken met behulp van het INK/EFQM-model. Het INK ondersteunt hen met: publicaties, trainingen, assessments en voorlichting.

Ministeries
Het INK heeft diverse projecten uitgevoerd met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Defensie, het Ministerie Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Brancheorganisaties
Het INK draagt bij aan branche-initiatieven op het gebied van kwaliteit van organisaties. Gericht op bewustmaking, of ontwikkeling van eigen assessments.

Assessors
Ruim honderdvijftig managers, professionals en consultants zijn bereid om in de rol van INK/EFQM-assessor organisaties vooruit te helpen. Het zijn praktijkmensen met een rijke ervaring vanuit verschillende achtergronden. Opgeleid door het INK in het geven van constructieve feedback. Zij helpen organisaties hun mogelijkheden te benutten.

Valued Professionals (VP’s)
Managers, ‘change agents’, professionals, opererend in (of in opdracht van) directie of bestuur. Vanuit vak, ambitie én overtuiging werken zij aan verbetering en vernieuwing. Zij zijn op persoonlijke titel uitgenodigd door het INK lid te worden van de Valued Professionals.

Hoogleraren
Het INK zoekt samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen en hoogleraren. Op het vlak van organisatieontwikkeling, maar ook op specifieke aandachtsgebieden van het INK/EFQM-model.

Kennispartners
Vanaf haar oprichting werkt het INK samen met een aantal adviesbureaus. Zij dragen met hun inhoudelijke of marktkennis bij aan de kracht van het netwerk. Zij begeleiden organisaties bij de toepassing van het INK-managementmodel.