Stichting NEN is opgericht in 1916 door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH) en het Koninklijke Instituut Van Ingenieurs (KIVI). NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit betreft in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale (NEN) normen. In totaal zijn er dertienbeleidscommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies vereist een zeer goede infrastructuur. Hierin voorziet NEN.

Voor meer informatie zie www.nen.nl

NEN en INK werken samen aan het ondersteunen van organisaties bij het verbetering en vernieuwing. NEN verzorgt voor het INK de verspreiding van INK-publicaties.