Missie

De Stichting INK inspireert mensen in organisaties om continu te verbeteren en te vernieuwen. Om samen met belanghebbenden te werken aan groei van waarde.
Het INK ondersteunt hen met haar kennisontwikkeling, netwerk, trainingen, praktisch toepasbare instrumenten en (zelf) assessments. Het INK stelt organisaties die streven naar excellentie in de gelegenheid zich te onderscheiden.

Visie

Excellente organisaties passen zich voortdurend aan op hun omgeving. Zij hebben een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Zij kennen de behoeften en wensen van belanghebbenden in hun ecosysteem en spelen daarop in. Zij realiseren duurzame groei van waarde door een verbinding aan te gaan met belanghebbenden. Zij vinden een balans  tussen presteren in het nu en transformeren met het oog op de toekomst. Zij hebben een open cultuur en leiderschap dat leren faciliteert op alle niveaus in de organisatie. INK wil organisaties ondersteunen op hun pad naar excellentie.

Kernwaarden

 • Verbindend
  Het INK wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die van elkaar kunnen leren en een passie voor organisatieontwikkeling delen.
 • Innovatief
  Het EFQM-model vormt het referentiekader, waaraan nieuwe, bewezen inzichten en aanpakken met betrekking tot organisatieontwikkeling worden gekoppeld. Het model staat soms op de voorgrond, maar zit in toenemende mate ‘onder de motorkap’.
 • Betrokken
  Het INK steunt kartrekkers van (kwaliteits-)ontwikkeling in organisaties door altijd open te staan voor vragen en mee te denken.
 • Integer
  Het INK handelt integer in al haar werkzaamheden. Bij het uitvoeren van assessments en toekenning van INK-erkenningen, waarborgt zij haar onafhankelijke positie en beoordeling.