Bedrijfsprofiel:

BPM Consult is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in management van processen. Met een team van gedreven consultants helpen wij klanten die hun procesprestaties voortdurend, duurzaam willen verbeteren door focus op verbetering van waardestromen.

Ons leidend motto is horizontaal organiseren; het procesgericht construeren, samenwerken, besturen en denken, in en tussen organisaties. Projecten voor klanten hebben een bedrijfskundige en organisatiepsychologische oriëntatie. Ons BPM Maturity model helpt de juiste keuze op tactisch niveau te maken.

Wij dagen onszelf uit toonaangevend op ons vakgebied te zijn en deze visie met de markt te delen. We schreven we de everseller ‘Management van Processen’ (het standaardwerk voor procesmanagement) het Procesmanagementmodellenboek en ‘Ketensamenwerking’. In 2013 publiceerden we ‘Horizontaal organiseren’. Op de jaarlijkse congressen ‘Procesmanagement’ presenteren we met onze klanten de succesvolle cases.

Belangrijkste proposities:

BPM Consultants helpen organisaties bij proces(her)ontwerp- en implementatieprojecten. We leveren daarvoor consultancy, opleidingen en gaming.

  • De consultancy richt zich op het bereiken van Operational Excellence en Service-Excellence. Met procesprestatieanalyses, procesherontwerp en -implementaties dringen we samen de verborgen fabriek terug en creëren we wow-factoren voor de klanten. Bijzonder aandachtsveld is het onafhankelijk begeleiden van ICT applicatie- ontwikkelingstrajecten vanuit processpecificaties. Bij implementaties richten we ons op het procesgerichte samenwerking en de noodzakelijke proces teamvorming. Ook het inbedden van continu verbeterstructuren en kwaliteitssysteemcertificatie zijn expertisevelden;
  • Met de procesgame (www.procesgame.nl) hebben we een krachtig tool beschikbaar om procesgericht werken de beleven en in een 1-daags programma tot de kern voor de eigen organisatie door te dringen. Motto: Verbeteren met plezier!
  • Onze opleidingenpoot (www.BPMOpleidingen.nl) verzorgt in-company opleidingen voor procesmanagement, en verzorgt effectieve management-development trajecten voor klanten. We zijn preferred supplier bij NEN voor BPM in de ISO 9001:2015 en de beroepsopleiding procesmanagement.

Belangrijkste markten/projecten:

  • Gezondheidszorginstellingen (VVT, GGD) – Zelfsturende teams, tactische procesontwikkeling;
  • Onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) – Top onderwijsondersteuning, studentjourneys;
  • Overheid (provincies, gemeenten en omgevingsdiensten) – Lean en zaakgerichte processen;
  • Bouw en Infra – Weg met de verborgen fabriek, ketenprojecten, kwaliteitswet;
  • Woningcoörporaties – Verbeteren met plezier.

Samenwerking met het INK:

Wij gebruiken het INK-gedachtegoed voor strategie-implementatie-, organisatieontwikkelings- en organisatiebesturingsvraagstuk ken. We helpen de bedrijfsvoering van ‘activiteitgericht’ naar ‘procesgericht’ dan wel ‘systeem-’ of ‘ketengericht’ te ontwikkelen. We begeleiden bij zelfevaluaties en INK-positiebepalingen. Wij ontplooien met onze klanten het potentieel van het aandachtsgebied ‘Management van Processen’!

Contactpersoon: ing. J.M. Bakker (Renco)

Contactgegevens:

BPM Consult

Postadres:
Postbus 398
3830 AK Leusden

Bezoekadres:
Kastanjelaan 6b
Leusden

Telefoon: 033 432 16 05

[email protected]
www.bpmconsult.nl
www.bpmmodules.nl
www.procesgame.nl
www.bpmopleidingen.nl