LEERGANG

Organisatieontwikkeling met INK.next/EFQM-model

In deze leergang gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap
In deze leergang gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Doelstelling van de INK-filosofie en INK•next is organisaties te ondersteunen bij het bereiken van een excellente bedrijfsvoering (business excellence).  INK•next bevat hiervoor de aandachtsgebieden: Inspirerend leiderschap, resultaatgerichtheid, bouwen op vertrouwen, samenwerken en continu verbeteren en vernieuwen. Interne assessments kunnen een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de balans tussen borgen en bewegen. Tussen interne gerichtheid en focus op stakeholders. Hoe kunnen we leren van onze huidige situatie op weg naar excellence? En hoe kunnen we dat doen zonder in een compliance-modus te vervallen? De skills hiervoor verwerft u in de laatste module.

Opbouw van de leergang
De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject. Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.

Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingsdagen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Voor wie

Iedereen die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK.next en het EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning en het model ook willen gebruiken voor het beoordelen ervan. Ervaren lijn- en stafmanagers en (senior) consultants met basiskennis van het INK.next en het EFQM-model. Interne en externe auditoren die meer strategisch, ontwikkelings- en toekomstgericht willen assessen.

Duur Deze leergang bestaat uit 3 trainingen.

  1. Oriëntatie op INK.next en het EFQM-model
  2. Werken met het INK.next en het EFQM-model in de praktijk
  3. INK Interne Assessor

Prijs € 3.745,– p.p. excl. BTW

Heeft u meerdere cursisten (>4) of wilt u deze training ‘op maat’ of op uw locatie?

Vraag hier informatie aan over de mogelijkheden 

Data en locaties Neem contact met ons op voor de actuele data van deze trainingen.

Is dit interessant?

Neem dan contact op met het INK via [email protected], of bel 088-1266888