Werken met het INK-managementmodel en het INK-jaarplan

De discussies over INK-next maken duidelijk dat de omgeving van organisaties ingrijpend verandert. In deze vernieuwde training presenteren we een ontwikkelingstraject voor organisaties. Gebruik makend van de inventarisatie van trends die door EFQM en INK is opgesteld. Via een omgevingsanalyse naar de bestaansreden van de organisatie en de waarde voor belanghebbenden. Inventarisatie van ontwikkelpunten en concretisering in een (jaar)plan.

U wilt een gedegen beeld opbouwen van de kwaliteit van uw organisatie. U wilt inzicht hebben in sterke punten en gebieden voor verbetering. U vindt het waardevol om managers en medewerkers zelf het beeld van de sterke en verbeterpunten van de organisatie te laten opbouwen. Het gaat immers over hun werk. Uw rol is het proces vorm te geven. U wilt weten welke vorm van zelfevaluatie het best past (Positie en Ambitie bepalen of de Kwaliteitsscan). Maar u wilt natuurlijk zelf ook meer weten over het INK/EFQM-model.

 

Het ontwikkeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Resultaat:

 • U kunt in uw organisatie het ontwikkeltraject (of delen daarvan) inrichten.
 • U weet welke informatie nodig is om een toekomstgericht plan op te stellen;
 • U kunt een contextanalyse uitvoeren;
 • U kunt een stakeholderanalyse uitvoeren;
 • U heeft kennis gemaakt met verschillende hulpmiddelen om de organisatiekwaliteit vast te stellen (INK-Kwaliteitsscan, Positie en Ambitiebepaling, Zelfevaluatie);
 • U hebt inzicht hoe u de vertaalslag naar een Jaarplan kunt maken;
 • U hebt presentatiemateriaal tot uw beschikking om het INK-managementmodel, de zelfevaluatie (Positie en Ambitie bepaling of de Kwaliteitsscan) in uw organisatie toe te kunnen lichten;
 • U krijgt inzicht in praktijkvoorbeelden.

Doelgroep:

Iedereen die die verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK/EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning.

Programma:

 1. Basale vragen
  Wat zijn de beelden bij het bestaansrecht van de organisatie en de uitdagingen waar zij voor staat?
 2. Contextanalyse
  Op basis van beproefde techniek wordt een contextanalyse opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de INK/EFQM-benadering, maar wordt ook gevraagd in de nieuwe ISO 9001:2015.
 3. Stakeholderanalyse
  Belangrijk is het om helder te krijgen wat de (onuitgesproken) wensen en verwachtingen van belanghebbenden zijn. Wat organisatie wil betekenen voor haar belanghebbenden. Aan de hand van welke kritieke succesfactoren zij haar succes afmeet.
 4. Inventarisatie van bestaande performance informatie
 5. Evaluatie van de organisatiekwaliteit
 6. Bepaling van ambities
 7. Veranderaanpak
 8. Vertaling in een Jaarplan.

Werkwijze:

In het programma wordt iedere stap inhoudelijk toegelicht en geoefend aan de hand van opdrachten. 
Ter voorbereiding vragen wij u de kwaliteitsscan in te vullen voor uw organisatie; consultants kunnen dit doen aan de hand van een klantcase.

Trainingsmaterialen:

 • Introductie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel
  (publicatie met achtergronden van het INK-managementmodel; wordt vooraf toegezonden);
 • Handleiding Positie en Ambitie bepalen (wordt vooraf toegezonden);
 • Kwaliteitsscan (web-based scan voor het vaststellen van de organisatie kwaliteit);
 • Reader.

Duur: 2 dagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Datum: Woensdag 30 oktober 2019 en woensdag 04 december 2019.

Locatie: Utrecht

Kosten: Per deelnemer bedragen € 1.250,– exclusief 21% btw, inclusief trainingsmaterialen en verblijfskosten.

Inschrijven: Klik hier voor het inschrijfformulier en de voorwaarden.

In-company: 

De training Werken met het INK-managementmodel en het INK-jaarplan wordt ook in-company gegeven. In de in-company variant wordt intensief gewerkt met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Print Friendly, PDF & Email