Werken met het INK-managementmodel en het INK-jaarplan

U wilt een gedegen beeld opbouwen van de kwaliteit van uw organisatie. U wilt inzicht hebben in sterke punten en gebieden voor verbetering. U vindt het waardevol om managers en medewerkers zelf dat beeld te laten opbouwen. Het gaat immers over hun werk. Uw rol is het proces vorm te geven. U wilt weten welke vorm van zelfevaluatie het best past (Positie en Ambitie bepalen of de Kwaliteitsscan). Maar u wilt natuurlijk zelf ook meer weten over het INK/EFQM-model.

U wilt mogelijk daarnaast een bijdrage leveren aan een Jaarplan dat de resultaatgerichtheid en de samenhang van de organisatie vergroot. Een Jaarplan dat het mogelijk maakt de voortgang van de verbetering en vernieuwing te monitoren. Een Jaarplan dat kan dienen als communicatiemiddel over resultaten en acties. U wilt kennis nemen van (digitale) hulpmiddelen.

Resultaat:

 • U heeft kennis gemaakt met twee vormen van zelfevaluatie (Positie en Ambitie bepaling en de Kwaliteitsscan);
 • U weet hoe u deze vormen van zelfevaluatie (Positie en Ambitie bepaling of Kwaliteitsscan) kunt inzetten om de organisatiekwaliteit te bevorderen;
 • U hebt inzicht hoe de zelfevaluatie desgewenst te benutten als voorbereiding op de nieuwe Jaarplancyclus;
 • U kent de mogelijkheden van de INK-monitor, de digitale versie van een INK-jaarplan;
 • U hebt presentatiemateriaal tot uw beschikking om het INK-managementmodel, de zelfevaluatie (Positie en Ambitie bepaling of de Kwaliteitsscan) in uw organisatie toe te kunnen lichten;
 • U krijgt inzicht in praktijkvoorbeelden.

Doelgroep:

Iedereen die verantwoordelijk is voor het in gang zetten van een gedegen zelfevaluatie met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK/EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning.

Programma:

 • Stappenplan zelfevaluatie;
 • Positie en Ambitie bepaling en Kwaliteitsscan;
 • Oefenen met Positie en Ambitie bepaling;
 • Uitgangspunten en toepassing van het INK/EFQM-model;
 • Opstellen INK-jaarplan;
 • INK-monitor, de digitale versie van het INK-jaarplan.

Werkwijze:

 • Voorbereiding (circa 1 uur):
  U neemt voorafgaand aan de training kennis van de Handleiding Positie en Ambitie bepalen. U besteedt aan de hand van een aantal vragen aandacht aan de Omgevingsanalyse voor uw organisatie. U vult voorts de Positiebepaling in voor één van de aandachtsgebieden van het INK/EFQM-model;
 • Training:
  Tijdens de training oefent u met eigen materiaal uit de voorbereiding. U ontwerpt een aanzet voor een actieplan voor een zelfevaluatie en/of het opstellen van een Jaarplan.

Trainingsmaterialen:

 • Introductie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel (wordt vooraf toegezonden);
 • Handleiding Positie en Ambitie bepalen (wordt vooraf toegezonden);
 • Cursusboek.

Datum en tijd: Voor actuele data gelieve contact op te nemen met het INK; ink@ink.nl of 088 – 12 66 888

Locatie:

Regardz La Vie
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
www.lavieutrecht.nl

Kosten: per deelnemer bedragen € 695,– exclusief 21% btw, inclusief trainingsmaterialen en verblijfskosten.

Inschrijven: Klik hier voor het inschrijfformulier en de voorwaarden.

In-company: 

De training Werken met het INK-managementmodel en het INK-jaarplan wordt ook in-company gegeven. In de in-company variant wordt intensief gewerkt met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Print Friendly, PDF & Email