Gratis webinar: het nieuwe EFQM-model

Eind 2019 is een volledig vernieuwd EFQM-model geïntroduceerd. Een actueel referentiekader voor goed ondernemen en organiseren. Met aandacht voor alle uitdagingen waar een moderne organisatie voor staat. 

Het model vormt een leidraad voor verbetering en vernieuwing van organisaties. Aandacht gaat onder andere uit naar het ecosysteem van de organisatie, organisatiecultuur, managen van performance en transformatie. 

Op 18 augustus verzorgt Ruud Stassen van 10.00 tot 11.00 uur een webinar. Ruud is betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe EFQM-model.

Aan deelname aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Direct inschrijven >>