Trainingsprogramma EFQM en INK in het vervolg van 2020

In de laatste vier maanden van 2020 plannen NEN en INK weer trainingen voor mensen die zich willen oriënteren op het excellent ondernemen. We proberen deze waar mogelijk op locatie, maar er zullen ook web-varianten worden aangeboden met de nodige interactiemogelijkheden. Hoewel de vertaling van het Europese model naar de Nederlands praktijk nog niet afgerond is, is een introductie in (het werken met) EFQM sowieso een goede stap.

De oriëntatie op het model behandelt vooral EFQM zoals het nu is. De praktijktraining gebruikt de ervaring vanuit Europe maar ook uit de huidige (INK) en toekomstige (INK.next) praktijk. Bent u vooral benieuwd wat er naast uw bestaande ISO-certificaat nog gedaan kan worden dan is daarover ook een training gepland.

De trainingen voor assessoren voor het EFQM model lopen ook door.

Meer informatie: kijk op www.ink.nl of mail naar ink@nen.nl.