Oriëntatiebijeenkomst Kwaliteitsmanagement

U wilt een gedegen aanpak ontwikkelen voor kwaliteitsmanagement in uw organisatie. U wilt verkennen wat het INK/EFQM-model u kan opleveren. U hebt behoefte aan een eerste indruk van de kwaliteit van de organisatie op dit moment. U wilt met uw aanpak aansluiten op de prioriteiten bij het ‘Verbeteren en vernieuwen’ van uw organisatie. U wilt concreet weten hoe u een ontwikkeltraject kunt inrichten. Welke INK-instrumenten u daarbij kunt gebruiken. Hoe zij zich verhouden tot andere kwaliteitsbenaderingen.

Resultaat:

 • U krijgt een beeld van de kwaliteit van uw eigen organisatie aan de hand van de INK QuickScan;
 • U weet wat toepassing van het INK-managementmodel voor uw organisatie kan opleveren;
 • U weet welke stappen u voor toepassing van het INK-managementmodel moet zetten;
 • U krijgt inzicht in de mogelijkheden de Jaarplancyclus in te richten met behulp van het INK/EFQM-model;
 • U kunt beoordelen hoe een aanpak op basis van het INK-managementmodel zich verhoudt tot andere kwaliteitsbenaderingen;
 • U hebt presentatiemateriaal tot uw beschikking om het INK-managementmodel in uw organisatie toe te kunnen lichten.

Doelgroep:

Iedereen die voor de uitdaging staat om een aanpak voor kwaliteitsontwikkeling op te stellen, of daar advies over uit te brengen.

Programma:

 • Resultaten INK QuickScan voor de eigen organisatie;
 • Uitgangspunten van het INK/EFQM-model;
 • Toepassing INK/EFQM-model;
 • Stappenplan ontwikkeltraject;
 • Vergelijking INK/EFQM-aanpak met andere benaderingen (ISO, Lean Management, Six Sigma, Risicomanagement).

Werkwijze:

U vult voorafgaand aan de Oriëntatiebijeenkomst de INK QuickScan in. De resultaten van deze scan gebruiken we tijdens de Oriëntatiebijeenkomst actief. Zo krijgt u een beeld van de toepassingsmogelijkheden van het INK/EFQM-model, dat op uw eigen organisatie is toegespitst. We maken een vertaalslag naar mogelijke acties.

Trainingsmaterialen:

INK-publicatie Introductie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel.

Datum: Woensdag 30 oktober 2019.

Duur: 1 dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Locatie: Utrecht

Kosten: Per deelnemer bedragen € 650,– exclusief 21% btw, inclusief trainingsmaterialen en verblijfskosten.

Inschrijven: Klik hier voor het inschrijfformulier en de voorwaarden.

In-company:

De Oriëntatiebijenkomst Kwaliteitsmanagement wordt ook in-company gegeven.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Print Friendly, PDF & Email