Excellence beyond ISO

Het INK trekt als National Partner Organisatie van EFQM samen met NEN en enkele EFQM-Ambassadeurs het project ‘Excellence Beyond ISO’. Doelstelling is de synergie tussen de Excellence-benadering van INK/EFQM en de ISO-benadering voor organisaties bereikbaar te maken. INK en NEN hebben inmiddels een eerste publicatie opgesteld, die zowel bij EFQM als bij NEN is uitgegeven. In het najaar start een ééndaagse workshop.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Training Excellence beyond ISO

Duur  1 dag van 09.00 tot 17.00 uur
Voor wie
Kwaliteitsmanagers, Business improvement managers, Change managers, beleidsmedewerkers, organisatieontwikkelaars die met hun organisatie de leerervaringen van het werken met ISO-normen hebben verzilverd en nu een stap verder willen gaan. Consultants kunnen deelnemen indien zij als oefenstof een (anonieme) klantcase kunnen inbrengen.
Data en locaties
  • 9 oktober 2019 – Delft
  • 10 december 2019 – Utrecht
Prijs
€ 650,– p.p. excl. btw

 

In deze training versterken NEN en INK gezamenlijk de verbinding tussen de bestaande modellen. De combinatie van beide benaderingen biedt ‘the best of both worlds’. De training biedt inzicht in de wijze waarop een organisatie vanuit ISO 9001 door kan groeien naar een excellente bedrijfsvoering op basis van INK / EFQM en wat een excellente bedrijfsvoering dan betekent. Door te kijken naar de verschillen tussen de modellen leert u dat verschil als kracht te gebruiken. Deelnemers verkennen hoe zij met dit leerproces in hun organisatie aan de slag kunnen. Niet zozeer vanuit een stapsgewijze benadering, maar vanuit creativiteit.

Resultaat

  • U kent de overeenkomsten en verschillen tussen ISO en INK/EFQM
  • U heeft inzicht in de betekenis van een excellente bedrijfsvoering
  • U kent de meerwaarde van INK/EFQM
  • U kunt ISO 9001 en INK/EFQM gecombineerd toepassen
  • U heeft voor uzelf de randvoorwaarden voor een route richting excellence vastgesteld

Voorkennis
Kennis van en ervaring met ISO-normen (bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001)

 De INK-trainingen worden verzorgd in samenwerking met NEN. Indien u zich wilt inschrijven voor een INK-training wordt u doorgeleid naar het inschrijfformulier van NEN-trainingen. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-trainingen, stuur dan een mail naar ink@ink.nl