Excellence beyond ISO

Het INK trekt als National Partner Organisatie van EFQM samen met NEN en enkele EFQM-Ambassadeurs het project ‘Excellence Beyond ISO’. Doelstelling is de synergie tussen de Excellence-benadering van INK/EFQM en de ISO-benadering voor organisaties bereikbaar te maken. INK en NEN hebben inmiddels een eerste publicatie opgesteld, die zowel bij EFQM als bij NEN is uitgegeven. In het najaar start een ééndaagse workshop.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Training Excellence beyond ISO

 
Doelgroep:

Kwaliteitsmanagers, Business improvement managers, Change managers, beleidsmedewerkers, organisatieontwikkelaars die met hun organisatie de leerervaringen van het werken met ISO-normen hebben verzilverd en nu een stap verder willen gaan. Consultants kunnen deelnemen indien zij als oefenstof een (anonieme) klantcase kunnen inbrengen.

Duur:  1 dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Datum: Woensdag 09 oktober 2019.
Locatie: Delft

of

Datum: Dinsdag 10 december 2019.
Locatie: Utrecht

 

Kosten: Per deelnemer bedragen € 650,– exclusief 21% btw, inclusief trainingsmaterialen en verblijfskosten.

Inschrijven: Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.