Risicomanagement en het INK-managementmodel

In deze publicatie wordt een brug geslagen tussen de benadering van continu ‘Verbeteren en vernieuwen’ van organisaties – zoals vervat in het INK-managementmodel – en de benadering van risicomanagement, zoals onder andere opgenomen in COSO II.

De kracht van het INK-managementmodel is gelegen in de integrale benadering en de analyse van de samenhang in de bedrijfsvoering. Bij risicomanagement is de consequente aandacht voor ‘controls’ en details van sturing sterk ontwikkeld. Beide benaderingen zijn het stadium voorbij dat zij verandering verwachten van het formuleren van regels. Het gaat niet om het ’handboek in de kast’, maar om het beïnvloeden van feitelijk gedrag.

Elementen van de publicatie:

  • Beschrijving van het begrip ‘Risicomanagement’;
  • Risicomanagement en INK-managementmodel;
  • Diagnose risicomanagement aan de hand van de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel;
  • Toepassing in de praktijk.

De INK-producten worden vanaf maandag 26 september 2019 aan u geleverd via NEN. Indien u een INK-publicatie wilt bestellen, wordt u doorgeleid naar het bestelformulier van de NEN-webshop. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar ink@ink.nl  

Kosten: € 20,00 exclusief btw (€ 24,20 incl. btw)