In het INK-managementmodel geldt als uitgangspunt dat een organisatie maatschappelijke waarde creëert. Deze publicatie gaat in op de betekenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de wijze waarop u er voor uw organisatie invulling aan kunt geven.

Er wordt een definitie gegeven van MVO en de belangrijkste elementen waaruit dit begrip bestaat. De ontwikkeling en visies op het begrip MVO worden beschreven. De verbinding met het INK-managementmodel wordt toegelicht. De publicatie sluit af met een praktische aanpak om MVO voor uw eigen organisatie vorm te geven.

De INK-producten worden vanaf maandag 26 september 2019 aan u geleverd via NEN. Indien u een INK-publicatie wilt bestellen, wordt u doorgeleid naar het bestelformulier van de NEN-webshop. Mocht u vragen hebben over de inhoud van INK-producten, stuur dan een mail naar ink@ink.nl

Kosten: € 21,00 exclusief btw (€ 22,89 incl. btw)