Service Excellence

Het is al lang bekend dat zeventjes in een klanttevredenheidsonderzoek niet veel zeggen over de daadwerkelijke tevredenheid van klanten. Organisaties die een echte band met hun klanten willen opbouwen, zullen bereid moeten zijn een uitzonderlijke klantbeleving te realiseren. Datzelfde geldt in de relatie naar andere belanghebbenden van de organisatie. De bouwstenen voor zo’n uitzonderlijke klantbeleving zijn opgenomen in de Europese CEN-richtlijn ‘Creating Outstanding Customer Experiences through Service Excellence’. Het INK heeft in samenwerking met de Stichting Service Excellence een Service Excellence Scan ontwikkeld. Hierin zijn de elementen van de CEN-richtlijn en de ontwikkelingsgerichte assessmentmethodiek van INK/EFQM gecombineerd. 

Meer informatie treft u op www.serviceexcellence.nu

Of neem contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.