Intro

Het INK ondersteunt organisaties in de profit en non profit sector in hun streven naar business excellence. Het INK is een ontmoetingsplaats voor mensen die in hun organisatie geen genoegen nemen met middelmaat. Het is een beweging waarin praktijkmensen, wetenschappers, adviseurs en assessors hun kennis en ervaring delen en elkaar verder helpen. Het INK stimuleert de ontwikkeling van kennis en van praktische hulpmiddelen.
Het INK draagt tevens bij aan de ontwikkeling van Business Excellence in Europa via haar partnerschap met EFQM. In het netwerk van meer dan veertig nationale partnerorganisaties speelt het INK een actieve rol in de productontwikkeling.